Azınlık vakıfları

 • Çalışmalar

  Röportaj: Avukat Sebu Aslangil “Cemaat vakıflarının seçim yapamaması vakıfların hayatiyetine ilişkin bir mesele.”

  Mine Yıldırım (MY) – Cemaat vakıflarının seçim yapamaması meselesini bize anlatabilir misiniz? Sebu Aslangil (SA) – Cemaat vakıfları aslında Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu’na göre kurulmuş vakıflar değil, fermanla kurulmuş vakıflardır. Bu ne demek? Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Medeni Kanun’un kabulüyle Osmanlı’dan…

  Devamını Oku
 • İnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

  Azınlık vakıflarında yönetmelik krizi

  Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, azın­lık­la­ra ait ce­ma­at va­kıf­la­rın­da seç­me ve se­çil­me hak­la­rı­nı dü­zen­le­yen yö­net­me­li­ği ip­tal et­ti. 2008’de çı­kar­tı­lan yö­net­me­li­ğin 19 Ocak 2013’te­ki ip­tal ka­ra­rı­na azın­lık ce­ma­at va­kıf­la­rı­nın gay­ri­men­kul­le­ri­ne ya­tı­rım ola­na­ğı ta­nın­ma­sı­nın ar­dın­dan rant kav­ga­la­rı ve çe­şit­li şi­ka­yet­ler ge­rek­çe gös­te­ril­di. GEÇİCİ İDARE Yö­net­me­li­ğin se­çim…

  Devamını Oku
 • İnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

  Azınlıklar üzerinde vesayet var

  Azınlık vakıfların yönetim kurulu seçimlerini düzenleyen ‘Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği’ halen yayımlanmış değil. Yönetmeliğin çıkarılmaması vakıflarda ciddi sıkıntılar doğuruyor. Yöneticileri istifa ettiği için yetersiz sayıyla çalışan vakıflar; görev süresi dolan, ancak seçim yapılmadığı için göreve devam etmek zorunda kalan yöneticiler;…

  Devamını Oku
 • İnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

  Azınlıkların seçim isyanı

  Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Vakıflar Meclisi’nde azınlık cemaatlerine ait vakıfların temsilcisi olarak görev yapan Laki Vingas, azınlık vakıflarının seçim yönetmeliğinin 15 aydan bu yana askıya alınmış olması ve yenisinin hazırlanmamasına tepki göstererek üyelikten istifa etti. Genel müdürlüğün, yakın…

  Devamını Oku
 • Arşiv

  181 azınlık malı verildi / 181 properties restituted to minorities

  Milliyet, 22.11.2011 Summary in English below. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 2008’de yapılan düzenlemeden sonra cemaat vakıflarının 1410 taşınmaz için başvuru yaptıklarını, bunlardan 181 taşınmaz için olumlu, 347 taşınmaz için olumsuz yanıt verildiğini bildirdi. Arınç, 893 taşınmaz başvurusunun ise belge ibraz…

  Devamını Oku
Back to top button