Tag Archives: Azınlık vakıfları

Röportaj: Avukat Sebu Aslangil “Cemaat vakıflarının seçim yapamaması vakıfların hayatiyetine ilişkin bir mesele.”

Mülakatlar

Türkiye’de cemaat vakıfları, diğer vakıflardan farklı olarak özel bir yönetmelikle seçim yapabiliyor. Son seçim yönetmeliği ise  2013 yılında yürürlükten kaldırıldı ve yeni yönetmelik yayınlanmadı. Proje yöneticimiz Dr. Mine Yıldırım, Avukat Sebu Aslangil ile cemaat vakıflarının seçim yapamaması meselesini, vakıflar üzerine etkisini ve çözümünü konuştu. 

Azınlık vakıflarında yönetmelik krizi

Ulusal Basından

Azınlık vakıflarında seçme ve seçilme haklarını düzenleyen yönetmelik 22 ay önce iptal edildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü yeni yönetmelik hazırlamadığı için vakıflar yönetici seçemiyor. Yönetim krizine çözüm yargıda aranıyor.

Azınlıklar üzerinde vesayet var

Ulusal Basından

Azınlık vakıfların yönetim kurulu seçimlerini düzenleyen ‘Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği’ halen yayımlanmış değil. Yönetmelik tartışmalarının odağında bulunan isim ise, Vakıflar Meclisi Azınlık Vakıfları Temsilcisi Laki Vingas. Vingas, değişen dünya koşullarında azınlık topluluklarının sorunlarının yönetmeliklerle çözülemeyeceğini, yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini söylüyor.

Azınlıkların seçim isyanı

Ulusal Basından

Azınlık vakıflarının seçim yönetmeliğini iptal eden AKP hükümeti aradan geçen 15 aya karşın yeni yönetmeliği hazırlamadı. Demokratik yöntemlerle kendi yöneticilerini seçemeyen azınlık vakıfları geçici yönetimlerle idare ediliyor. Vakıf temsilcileri, AKP'nin, yönetimlere çöreklenmiş yapılarla yaptıkları işbirliği bozulmasın diye seçimlere engel olunduğunu savunuyor.