Hakkımızda

интернет магазины одежды из китаягугл трендвоблерок магазин киев

İnanç Özgürlüğü Girişimi, Türkiye’de düşünce, din veya inanç özgürlüğü hakkının herkes için korunması amacıyla, Eylül 2011’de Mine Yıldırım tarafından kurulmuştur. Başlangıç sürecinde, Birleşmiş Milletler nezdinde Evrensel Periyodik Gözden Geçirme ve İnsan Hakları Komitesi mekanizmaları çerçevesinde, Türkiye’de düşünce, din veya inanç özgürlüğünün korunmasına ilişkin raporlar sunulmuştur.

İnanç Özgürlüğü Girişimi, 2013 yılından beri ise Norveç Helsinki Komitesi’nin yürüttüğü bir insan hakları projesi olarak, düşünce, din veya inanç özgürlüğüne dair izleme ve savunuculuk faaliyetlerine devam etmektedir.

Proje, herkesin düşünce, din veya inanç özgürlüğüne sahip olduğu ilkesiyle, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 18’i temel almaktadır:

“Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, açıkça veya özel olarak ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir.”

Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın desteğiyle, Türkiye’de herkes için din veya inanç özgürlüğü hakkının etkin bir şekilde korunması amacıyla yürütülen projenin temel etkinlikleri konuyla ilgili izleme, belgeleme, raporlama ve çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Proje kapsamında, Türkiye’de inanç özgürlüğü hakkının korunmasına ilişkin yasal ve idari gelişmeler, yargı kararları ve uluslararası insan hakları mekanizmalarının karar ve görüşleri bütüncül bir yaklaşımla izlenmektedir. Gelişmeleri sistematik ve insan hakları temelli bir şekilde sunan yıllık raporların yanı sıra, savunu raporları ve üçüncü taraf gözlemleri aracılığıyla, insan hakları uyum denetimi izleme süreçlerine katkı sunulmaktadır. Ayrıca, hukuki standartlar ve hazırlanan izleme raporlarını ilgili tüm paydaşların kullanımına sunarak konuya dair kamuoyu oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bunlara ek olarak, inanç özgürlüğünün etkili bir şekilde korunmasının önündeki bağlam kaynaklı meseleleri çeşitli yönleriyle ele almak ve farklı paydaşları bir araya getirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.


Norveç Helsinki Komitesi (Norwegian Helsinki Committee, NHC), merkezi Oslo’da bulunan ve insan haklarının uygulamada korunmasını sağlamak amacıyla 1977 yılından beri uluslararası çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Bu amaçla izleme ve raporlama, eğitim faaliyetleri gerçekleştirir ve demokratik yapıları destekler. NHC’nin çalışmaları Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı kapsamında kabul edilmiş insan hakları belgelerini temel almaktadır.
Dr. Mine Yıldırım, Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İnsan Hakları ve Medeni Özgürlükler alanında lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. Yıldırım, Finlandiya’da AAbo Akademi İnsan Hakları Enstitüsü’nde “Din veya İnanç Özgürlüğünün Kolektif Boyutu – Uluslararası Hukuk ve Türkiye Üzerine bir Vaka Çalışması” başlıklı teziyle doktora derecesini almıştır. Ulusal ve uluslararası projelerde araştırmacı olarak yer alan Yıldırım, 2016 yılında inanç özgürlüğü alanındaki çalışmalarıyla Stefanus Prize ödülünü paylaşmıştır. Ayrıca, din veya inanç özgürlüğü alanında çok sayıda yayını bulunmaktadır.