Hakkımızda

İnanç Özgürlüğü Girişimi (İÖG), Türkiye’de düşünce, din veya inanç özgürlüğü hakkının herkes için korunması amacıyla, Eylül 2011’de Mine Yıldırım tarafından kuruldu. Başlangıç sürecinde, Birleşmiş Milletler nezdinde Evrensel Periyodik Gözden Geçirme ve İnsan Hakları Komitesi mekanizmaları çerçevesinde, Türkiye’de düşünce, din veya inanç özgürlüğünün korunmasına ilişkin raporlar sunuldu.

İÖG, 2013 yılından beri ise Norveç Helsinki Komitesi’nin yürüttüğü bir insan hakları projesi olarak, düşünce, din veya inanç özgürlüğüne dair izleme ve savunuculuk faaliyetlerine devam ediyor.

Proje, herkesin düşünce, din veya inanç özgürlüğüne sahip olduğu ilkesiyle, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 18’i temel alıyor:

Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, açıkça veya özel olarak ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir.

European Endowment for Democracy desteğiyle, Türkiye’de herkes için din veya inanç özgürlüğü hakkının etkin bir şekilde korunması amacıyla yürütülen projenin temel etkinlikleri arasında konuyla ilgili izleme, belgeleme, raporlama ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi yer alıyor. Proje kapsamında, Türkiye’de inanç özgürlüğü hakkının korunmasına ilişkin yasal ve idari gelişmeler, yargı kararları ve uluslararası insan hakları mekanizmalarının karar ve görüşleri bütüncül bir yaklaşımla izleniyor.

Gelişmeleri sistematik ve insan hakları temelli bir şekilde sunan yıllık raporların yanı sıra, savunu raporları ve üçüncü taraf gözlemleri aracılığıyla, insan hakları uyum denetimi izleme süreçlerine katkı sunuluyor. Ayrıca, hukuki standartlar ve hazırlanan izleme raporlarını ilgili tüm paydaşların kullanımına sunarak konuya dair kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor. Bunlara ek olarak, inanç özgürlüğünün etkili bir şekilde korunmasının önündeki bağlam kaynaklı meseleleri çeşitli yönleriyle ele almak ve farklı paydaşları bir araya getirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

PROJE EKİBİ

Dr. Mine Yıldırım (Proje Koordinatörü)

Dr. Mine Yıldırım (Proje Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İnsan Hakları ve Medeni Özgürlükler alanında lisansüstü eğitimini tamamladı. Finlandiya’da AAbo Akademi İnsan Hakları Enstitüsü’nde “Din veya İnanç Özgürlüğünün Kolektif Boyutu – Uluslararası Hukuk ve Türkiye Üzerine bir Vaka Çalışması” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. Ulusal ve uluslararası projelerde araştırmacı olarak yer alan Yıldırım, 2016 yılında inanç özgürlüğü alanındaki çalışmalarıyla Stefanus Prize ödülünü paylaştı. 2019-2022 yılları arasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu’nun Din veya İnanç Özgürlüğü Uzmanlar Kurulu üyesi olarak görev aldı. Ayrıca, din veya inanç özgürlüğü alanında çok sayıda yayını bulunuyor.
Funda Tekin (Proje Asistanı ve İletişim Sorumlusu)

Funda Tekin (Proje Asistanı ve İletişim Sorumlusu)

Lisans eğitimini, Bahçeşehir Üniversitesi Gazetecilik ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde tamamladıktan sonra Hrant Dink Vakfı’nın yürüttüğü Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi projesinde araştırmacı ve araştırma koordinatörü olarak çalıştı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Projeler ve STK Yönetimi bölümünde yüksek lisans eğitimine devam ediyor.

Norveç Helsinki Komitesi (Norwegian Helsinki Committee, NHC), merkezi Oslo’da bulunan ve insan haklarının uygulamada korunmasını sağlamak amacıyla 1977 yılından beri uluslararası çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Bu amaçla izleme ve raporlama, eğitim faaliyetleri gerçekleştirir ve demokratik yapıları destekler. NHC’nin çalışmaları Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı kapsamında kabul edilmiş insan hakları belgelerini temel almaktadır.

Back to top button