Uluslararası Hukuk

 • AGİT: Nefret suçlarına yönelik kapsamlı bir yaklaşımın olmaması bu suçları görünmez kılıyor

  “2020 Nefret Suçu Raporu” AGİT bölgesindeki devletlerde 2020 yılında yaşanan nefret suçu olayları ile ilgili istatistiki ve niteliksel bilgileri içeriyor.

  Devamını Oku »
 • İfade özgürlüğü ve nefret söylemi arasında: Rabat Eylem Planı

  2011 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (İHYK) birçok ülkede, uluslararası insan hakları hukukunu temel alan ulusal, ırksal ya da dinsel nefreti teşvik etme konusunda uzman çalıştayları düzenledi. Bu çalıştaylar sırasında uzmanlar kendi bölgelerindeki durumu değerlendirdi ve nefretin körüklenmesine…

  Devamını Oku »
 • ECRI’dan, üye devletlere Müslümanlara karşı ayrımcılıkla mücadele çağrısı

  Komisyon tarafından hazırlanan tavsiye metninde, Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin kılavuz ilkelerle, hükümetlere farkındalığı ve hoşgörüyü teşvik edebilecek pratik tavsiyeler sağlanıyor. Avrupa’da gittikçe artan İslam karşıtlığı ve Müslümanlara yönelik ayrımcılığa dikkat çeken ECRI, hükümetlerin din özgürlüğünü desteklemesi ve…

  Devamını Oku »
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 9. Madde Karar Özeti: Lachiri v. Belçika, Başvuru no. 3413/09, 18.09.2018

  Lachiri – Belçika, Başvuru No. 3413/09, Karar Tarihi: 18.09.2018 Erkek kardeşinin öldürülmesi nedeniyle açılan ve sanığın “kasıtsız ölüm ile sonuçlanan önceden tasarlanmış saldırı ve yaralama suçu” ile suçlandığı ceza davasına, ailesinin diğer üyeleri ile birlikte tazminat talebiyle katılan sıfatıyla dahil olan başvurucunun ve diğer katılanların suçun cinayet…

  Devamını Oku »
 • AGİT/ DKİHB ve AK Venedik Komisyonu “Din veya İnanç Topluluklarının Tüzel Kişiliği Hakkında Kılavuz İlkeler”

  AGİT katılımcısı Devletler 1989 Viyana Belgesi’nin 16.3. paragrafında “mensup oldukları Devletin anayasal çerçevesi içerisinde inançlarını yaşayan veya yaşamaya hazır olan inanç topluluklarının, söz konusu ülkede bu türden topluluklara sağlanan statünün kendilerine de tanınması yönündeki taleplerini karşılamayı” taahhüt etmişlerdir. Bu taahhüt…

  Devamını Oku »
 • Buldu ve Diğerleri – Türkiye

  (Başvuru No. 14017/08) – Karar 3 Haziran 2014 Başvurucular, dini inançları nedeniyle askerlik hizmetini yerine getirmeyi redden dört Türk Yehova’nın Şahididir. AİHS’nin 3. ve 9. Maddeleri’ne atıfla göz altı ve yargılama sürecinde adil olmayan bir muameleye maruz kaldıklarını ileri sürmektedirler. Mahkeme Türkiye’nin başvurucuların…

  Devamını Oku »
 • Otto Preminger Institut – Türkiye

  Başvuru No. 13470/87, 20.09.1994 Olay: Başvurucu dernek Innsbruck’ta kurulmuş, kar amacı gütmeyen ve görsel-işitsel medya aracılığıyla yaratıcılığı, iletişimi ve kültürü geliştirmeyi amaçlayan bir kuruluştur. Derneğin faaliyetleri arasında ‘Sinematograf’ adıyla bir sinemanın işletilmesi de yer almaktadır. Başvurucu dernek, yönetmeliğini Werner Schroeter’in yaptığı…

  Devamını Oku »
 • Uluslararası Hukuk

  Düşünce, İnanç, Din Özgürlüğüne İlişkin Temel Uluslararası Mevzuat Birleşmiş Milletler Çerçevesi BM Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi Madde 18  1. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kendi tercihiyle bir dini kabul etme veya bir inanca sahip olma…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu