Tag Archives: Vicdani ret

Vicdani ret AYM Genel Kurulu’nda

Ulusal Basından

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Birinci Bölümü, “vicdani retçi”nin bireysel başvurusunu, “niteliği itibarıyla konunun Genel Kurul tarafından karara bağlanmasını” gerekli görerek Genel Kurul’a sevk etti.