vicdani ret

 • Kütüphane

  “Türkiye’de Askerlik Hizmetine Karşı Vicdani Ret” raporu

  Vicdani Ret Derneği’nin yayımladığı “Türkiye’de Askerlik Hizmetine Karşı Vicdani Ret” raporunda, vicdani retçilerin yaşadığı “sivil ölüm”le ilgili dava süreçleri ile temel insan hakları ihlalleri ele alınıyor ve çözüm yolları için tavsiyeler sunuluyor.

  Read More »
 • Çalışmalar

  Vicdani Ret Hakkı İzleme Raporu Yayımlandı

    İnanç Özgürlüğü Girişimi’nin de arasında olduğu, altı farklı örgüt tarafından hazırlanan, “Yasama Tedbirleri ve İnsan Hakları Kısıtlamaları Gölgesinde Türkiye’de Vicdani Ret Hakkı” başlıklı raporda, vicdani retçilerin Türkiye’de yaşadığı sorunlar ve vicdani retle ilgili yasal düzenlemeler değerlendiriliyor. Avrupa İnsan Hakları…

  Read More »
 • Bildirimler

  Ülke Grubu davaları – Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne Bildirimimiz

  İnanç Özgürlüğü Girişimi, Vicdani Ret Derneği, Norveç Helsinki Komitesi, War Resisters’ International, The European Bureau for Conscientious Objection ve Connection e.V ile birlikte 20 Nisan 2020 tarihinde Ülke Grubu davalarına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasına ilişkin olarak…

  Read More »
 • İnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

  Vicdani ret AYM Genel Kurulu’nda

  Dini inancı gereği “vicdani retçi” olduğunu belirterek askerlik hizmeti yerine alternatif sivil hizmet talep eden askerlik yükümlüsü hakkında idari para cezası verildi. Bunun üzerine “vicdani retçi”, din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen AYM Birinci Bölümü, bireysel…

  Read More »
 • Çalışmalar

  Türkiye’de İnanç Özgürlüğü Hakkını İzleme Raporu Yayınlandı

  BASIN BÜLTENİ – 22 Ekim 2015 “Türkiye’de İnanç Özgürlüğü Hakkını İzleme Raporu (Temmuz 2014- Haziran 2015)” Norveç Helsinki Komitesi (NHC) İnanç Özgürlüğü Girişimi (İÖG) tarafından 22 Ekim 2015 tarihinde yayınlandı. Raporun İçeriği Hakkında “İnanç Özgürlüğü Hakkına İlişkin Eski ve Yeni…

  Read More »
 • Çalışmalar

  AGİT İnsani Boyut Uygulama Toplantısında İnanç Özgürlüğü

  Norveç Helsinki Komitesi 29-30 Eylül 2015 tarihlerinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kuruluşlar ve İnsan Hakları Bölümü (DKİHB) tarafından düzenlenen 2015 İnsani Boyut Uygulama Toplantısı’na katıldı. Toplantının inanç özgürlüğünün görüşüldüğü bölümünde söz alan Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi proje…

  Read More »
 • İnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

  HDP’den “vicdani ret” için yasa teklifi

  TBMM Başkanlığı’na sunulan teklif, Askerlik Kanunu, Askeri Ceza Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) bazı maddelerinin değiştirilmesini içeriyor. Teklife göre, askerlik çağına gelmiş olup kendisini “vicdani retçi” olarak tanımlayan, ahlaki, vicdani, siyasi, dini ya da benzer gerekçelerle askerlik yapmak istemeyenler, bağlı oldukları askerlik şubesine…

  Read More »
 • Avrupa Konseyi ve AİHM

  Buldu ve Diğerleri – Türkiye

  (Başvuru No. 14017/08) – Karar 3 Haziran 2014 Başvurucular, dini inançları nedeniyle askerlik hizmetini yerine getirmeyi redden dört Türk Yehova’nın Şahididir. AİHS’nin 3. ve 9. Maddeleri’ne atıfla göz altı ve yargılama sürecinde adil olmayan bir muameleye maruz kaldıklarını ileri sürmektedirler. Mahkeme Türkiye’nin başvurucuların…

  Read More »
 • İnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

  Vicdani retçi Ülke’den AYM başvurusu

  Vicdani retçi Osman Murat Ülke, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kendisiyle ilgili 2006 yılında verdiği kararın sekiz yıldır uygulanmaması ve vicdani reddin halen bir hak olarak tanınmaması gerekçeleriyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. AİHM, Ülke’nin, 1997’de yaptığı başvuru sonrasında, vicdani reddi nedeniyle maruz…

  Read More »
 • İnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

  Vicdani Ret Anayasa Mahkemesi’ne Taşındı

  Vicdani Ret Derneği üyelerinden ve aynı zamanda derneğin, birçok vicdani retçinin avukatlığını üstlenen Davut Erkan, vicdani ret hakkının tanınmamasından kaynaklı hak ve özgürlüklerin ihlalinin tespiti talebiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru gerçekleştirdi. Bu başvuru, Anayasa Mahkemesine vicdani ret hakkı konusunda yapılan…

  Read More »
Back to top button