Avrupa Konseyi'nden Alevi davaları kararı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi: “Devlet yetkililerinin Alevi topluluğuna, Alevilerin dinî uygulamalarına ve ibadet yerlerine yönelik tutumu, Devletin tarafsızlık ve eşit mesafelilik yükümlülüğüne ve dinî toplulukların özerk olarak var olma hakkına aykırı.”

Avrupa Konseyi’ne AİHM Alevi davalarıyla ilgili bildirim sunduk

İnanç Özgürlüğü Girişimi, 12 Ekim 2021 tarihinde, din veya inanç özgürlüğüne ilişkin ihlal tespitleri içeren AİHM kararlarının uygulanmasına dair Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne (BK) bir bildirim sundu.

Din veya inanç özgürlüğü ve toplumsal cinsiyet danışma toplantısı düzenlendi

Din veya inanç özgürlüğü ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin kesişiminde yer alan sorunları tartışmak ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirebilmek amacıyla 16 Eylül 2021’de danışma toplantısı düzenledik.

“SKA’lar bağlamında din veya İnanç özgürlüğü ve cinsiyet eşitliği” webinarı yayında!

İnanç Özgürlüğü Girişimi’nin “SKA’lar bağlamında din veya inanç özgürlüğü ve cinsiyet eşitliği” başlıklı webinarı, 6 Ekim 2021’de düzenlendi.

“Din veya inanç özgürlüğü ve cinsiyet eşitliği” webinarı yayında!

İnanç Özgürlüğü Girişimi’nin “Din veya inanç özgürlüğü ve cinsiyet eşitliği” başlıklı webinarı, 1 Temmuz 2021’de düzenlendi.

İnanç Özgürlüğü Öğrenme Platformu Artık Türkçe Kaynaklar da Sunuyor

Mahkemeden "Zorunlu Din Dersi Eşitlik İlkesine Aykırı" Kararı

Çocuğunun zorunlu din dersinden muaf olması için hukuki mücadele veren veliye mahkemeden yanıt geldi. İstanbul 4. İdare Mahkemesi, "Zorunlu din dersi eşitlik ilkesine aykırı" dedi.

AYM'den başörtüsü kararı: Öğrencinin eğitim hakkı ihlal edildi, tazminat ödenecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), başörtüsü yasağı nedeniyle okula gidemeyince aldığı bursu faiziyle iade etmek zorunda kalan öğrencinin din özgürlüğünün ve eğitim hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Yargıtay: Cemevleri ibadethanedir, elektrik faturalarını devlet karşılamalı

Yargıtay, cemevlerinin ibadethane olduğuna ve elektrik faturalarının da diğer ibadethaneler gibi devlet tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti.

AİHM Muhammed Peygamber'e 'pedofil' diyen kadına verilen cezayı haklı buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Muhammed Peygamber'in "pedofil eğilimleri olduğunu" söylediği için para cezasına çarptırılan Avusturyalı bir kadının düşünce ve ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar verdi.

Din veya İnanç temelli nefret suçları İçin TBMM’ye araştırma önergesi sunuldu

Alevilerin maruz kaldığı nefret söylemleri ve nefret suçlarına karşı önlemlerin alınması amacıyla TBMM’ye araştırma önergesi sunuldu.

Dinî kamu hizmetlerinin sunulmasında eşitlik: AİHM Doğan ve Diğerleri / Türkiye Kararı

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Tuğçe Duygu Köksal, dinî kamu hizmetlerinin sunulmasında eşitliğin sağlanması açısından AİHM İzzettin Doğan ve Diğerleri / Türkiye kararının içeriğini ve önemini değerlendirdi.

SKA’lar bağlamında din veya İnanç özgürlüğünün ve cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi

'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Bağlamında Din veya İnanç Özgürlüğü ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi: Adalete Erişim, Eğitim ve Sağlık Odaklı Bir Bakış' raporunun Türkçe çevirisi yayımlandı.

“Dinsel Duyguların Aşağılanması” Kıskacında İfade Özgürlüğü

Doç. Dr. Tolga Şirin, İnanç Özgürlüğü Girişimi için ifade özgürlüğü ve din özgürlüğü çatışması bağlamında liberal hukukun kabullerinin kendi içindeki tutarlılığını değerlendirdi.

DKAB dersleri ve muafiyet mekanizması

‘Türkiye’de Zorunlu Din Eğitimi: Din Kültürü Ahlak Bilgisi Dersi ve Kitapları Hakkında İnsan Hakları Temelli Bir Değerlendirme’ raporunda, DKAB dersinden muafiyet hakkı ile ilgili uygulama süreci değerlendirildi.