Avrupa Konseyi ve AİHMKütüphaneUluslararası Hukuk

ECRI’dan, üye devletlere Müslümanlara karşı ayrımcılıkla mücadele çağrısı

Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI), 16 Mart 2020 tarihli Tavsiye Kararı’nda, Avrupa Konseyi’ne üye devletlere, Müslümanlara yönelik ayrımcılıkla mücadele etme çağrısında bulunuyor.

Komisyon tarafından hazırlanan tavsiye metninde, Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin kılavuz ilkelerle, hükümetlere farkındalığı ve hoşgörüyü teşvik edebilecek pratik tavsiyeler sağlanıyor. Avrupa’da gittikçe artan İslam karşıtlığı ve Müslümanlara yönelik ayrımcılığa dikkat çeken ECRI, hükümetlerin din özgürlüğünü desteklemesi ve istisnasız bütün inanç gruplarının yaşadıkları toplumlarda ayrımcılık korkusu taşımadan yaşayabilmesine yönelik çalışmalar yapması gerektiğini hatırlatıyor. İslam’ın zaman zaman, yanlış bir şekilde düşmanca kalıpyargılarla temsil edilmesini kaygı verici bulduğunu belirten Komisyon, bu yanlış temsilin bu dinin kendisinin bir tehdit olarak algılanmasına yol açtığının altını çiziyor. Müslümanlara dair düşmanca temsil biçimleriyle özellikle mücadele edilmesi gerektiği de tavsiye metninde ayrıca belirtiliyor.

ECRI’nin, Müslüman toplulukların yerleşik olduğu ve ülkelerinde azınlık olarak yaşadığı üye devletlere yönelik öne çıkan bazı tavsiyeleri ise şöyle:

  • Müslüman toplulukların dinlerini düzenleme ve uygulama koşulları açısından ayrımcılığa uğramamalarını sağlamak;
  • Müslümanların dinlerinin gereğine göre ibadet etme haklarının kamusal hayatın her alanında mümkün olmasını ve korunmasını sağlamak;
  • dine dayalı ayrımcılık vakalarında, ulusal bağlamda uygun yaptırımlar uygulamak;
  • eğitime erişimle ilgili, dini inanç temelindeki herhangi bir ayrımcılık uygulamasını ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almak;
  • Müslümanların dini ayrımcılığa dayalı sosyal dışlanma yaşayıp yaşamadıklarını incelemek ve yaşıyorlarsa bu olguyla mücadele etmek için gerekli adımları atmak;
  • Müslüman kadınlar çoklu ayrımcılığa, yani toplumsal cinsiyete ve dine dayalı ayrımcılığa maruz kalabildikleri için bu duruma özellikle özen göstermek;
  • İslam ve Müslüman topluluklarına dair medya ve reklam sektöründeki temsillerle ilgili, önyargılı tutum ve taraflı bilgiden kaçınılmasına ilişkin sorumluluklar hakkındaki tartışmaları teşvik etmek;
  • Müslümanların tıpkı diğer inanç sahipleri gibi, günlük ibadetlerini yapabilmeleri ve dini gereklerini yerine getirebilmeleri için kamu kuruluşlarının önlem almalarını sağlamak.

ECRI’nin Müslümanlara yönelik ayrımcılıkla mücadeleye yönelik 5 No.lu, Genel Politika Tavsiye Kararı’nın tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu