İnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

DİK: Din hizmetlerinde yeniden yapılanma şart

"Yüzyıllar boyunca inanç alanını örgütleyen sivil toplumsal organizasyonlar, tasavvuf ekolleri, dergahlar, cemaatler 'diyanet işleri başkanlığı' ile var olmadıkları gibi ona bağımlı olmadan da hizmet vermeye devam etmektedirler."

Son günlerde Diyanet’e ilişkin yürütülen tartışmalara yazılı açıklama ile cevap veren Demokratik İslam Kongresi (DİK), “Kutsal olan diyanet değil değerlerdir” diyerek, din hizmetlerinde yeniden yapılanmanın şart olduğunu kaydetti.

Demokratik İslam Kongresi, son günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı’na ilişkin yaşanan tartışmalara yazılı açıklama ile cevap verdi. “Kutsal olan Diyanet değil değerlerdir” ifadesiyle başlayan açıklamada gerek din hizmetlerinin daha özgürce verilebilmesi, gerekse de farklı inanç grupları arasında haksızlık, ayrımcılık ve adaletsizliğe son verilebilmesi için statükocu tutumdan sakınmak ve insanlığın ortak deneyimlerinin dikkate alınması gerektiği belirtildi.

İnsani ve İslami değerlerin korunması ve geliştirilmesine hizmet eden bir kurumun tabulaştırılıp dokunulmaz ilan edilmesi İslam’ın değişime açık ilerlemeci niteliğiyle çeliştiğinin belirtildiği açıklamada, “Yüzyıllar boyunca inanç alanını örgütleyen sivil toplumsal organizasyonlar, tasavvuf ekolleri, dergahlar, cemaatler ‘diyanet işleri başkanlığı’ ile var olmadıkları gibi ona bağımlı olmadan da hizmet vermeye devam etmektedirler. Aksine inanç alanının devlet tarafından yönetilmesi, İslam dahil tüm dini sistematiklerin yozlaşması ve yabancılaşmasına neden olmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş itibarı ile din hizmeti sunmanın ötesinde inanç alanını denetim altında tutma hevesi ile yapılandırılmıştır. Bürokrasi içinde sıradan bir memuriyet pozisyonu bu alanın özgürlüğü ve özgünlüğü açısından kabul edilemez bir durumdur. İslam’ın neredeyse tüm temel vazgeçilmezleri ve öncelikleri tehdit altında iken, ahlaki yozlaşmanın, hırsızlığın, rüşvetin, kayırmacılığın mubah görülmeye başlandığı bir ortamda, değerler yerine diyaneti savunmakta ısrar etmek, amaçtan uzaklaşıp aracı kutsallaştırmaktır” ifadeleri kullanıldı.

‘Din hizmetlerinde yeniden yapılanma şart’

Türkiye’de bugünkü diyanet örgütlenmesinin eşitlik ve özgürlük açısından kabul edilemez bir nitelikte olduğuna yer verilen açıklamada, din hizmetlerine yönelik kurumsallaşmanın yeniden yapılandırılmasının bir zorunluluk olduğu kaydedildi. Açıklamada “Yerelliği önemseyen, din görevlilerinin katılımı ile aşağıdan yukarıya seçim yolu ile yetkili koordinasyon organlarını belirleyebilen bir yönetim modeli daha fazla gecikilmeden tartışmaya açılmalıdır” denilerek, inanç gruplarının tüzel kişiliğinin tanınması gerektiği ifade edildi.

Related Articles

Back to top button