Arşivİnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

Diyanet’in Aile İrşat ve Rehberlik Büroları Yönergesine Durdurma / Council of State Blocks Diyanet Directive

19.12.2011, Beyaz Gazete

Summary in English below.

Danıştay’ın 10. Dairesi, Diyanet İşleri Başkanlığının Aile İrşat ve Rehberlik Büroları Yönergesi`nin, büro personelinin vatandaşlarla yapacağı görüşmeleri arşivlemesini öngören hükmünün yürütmesini,özel hayatın gizliliğine aykırı bularak durdurdu. Ankara Barosu Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen “Aile İrşat ve Rehberlik Büroları Çalışma Yönergesi“nin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay`da dava açtı.

Dairenin kararında, Anayasa ve 633 sayılı yasada yer alan bu hükümler uyarınca, Diyanet İşleri Başkanlığının, toplumu aile hakkında dini açıdan doğru bilgilendirmek, aile yapısının korunmasınakatkıda bulunmak; halkın, özellikle aile bireyleriyle ilgili dini içerikli soru ve sorunlarının çözümünekatkı sağlamak, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak üzere aile irşat ve rehberlik hizmeti sunmak üzere bürolar oluşturabileceğinden, dava konusu Yönerge ile düzenlenen konunun, Diyanet İşleri Başkanlığınıngörev alanına girmediği iddiasının yerinde görülmediği belirtildi.

Dava konusu Aile İrşat ve Rehberlik Büroları Çalışma Yönergesi`nin, yürürlük ve yürütme maddeleri de dahil olmak üzere toplam 13 maddeden oluştuğu, 8. maddesi dışındaki maddelerinde hukuka aykırılık bulunmadığı ifade edildi. Kararda, bu maddenin ikinci fıkrasında, Aile İrşat ve Rehberlik bürolarının görevleri düzenlenirken, “büro personelinin, vatandaşlarla yapacağı görüşmelere ilişkin bilgileri kartekse işleyeceği; bu kartekslerin aylık periyotlarla müftülüklerce daire başkanlığına elektronik ortamda gönderileceği; ayrıca bu bilgilerin büroda sistematik bir şekilde arşivleneceği“nin hükme bağlandığı anımsatıldı.

Anayasa`nın 20. maddesinde, herkesin, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğu, özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamayacağı, herkesin, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olduğu, kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usullerin kanunla düzenleneceğinin kurala bağlandığı belirtilen kararda, kişisel verilerin korunması konusunun, insan hakları kavramı ve insan haklarının korunması alanında yaşanan gelişmelere paralel bir değişim gösterdiği vurgulandı.

Haberin devamını okumak için tıklayın.

Summary

Court of Cassation blocked the provision on archiving interviews conducted by the Diyanet personnel with individuals found in the “Family Development and Guidance Offices Directive” of the Presidency of Religious Affairs (the Diyanet). The provision is found to violate the confidentiality of private life that is protected in Article 20 of the Turkish Constitution. Article 8 of the Directive requires the Diyanet personnel to archive information obtained in interviews with people who seek guidance and send this information to the Mufti’s office periodically.

________________________________________________________________________________________

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu