ÇalışmalarEtkinlikler

Bildiri Çağrısı: Türkiye’de Din veya İnanç Özgürlüğü ve Cinsiyet Eşitliği Konferansı

Araştırmacıları, 15 Şubat 2022'ye kadar bildiri sunumları için başvuru formunu doldurarak bir özet göndermeye davet ediyoruz.

İnanç Özgürlüğü Girişimi olarak, Uluslararası Din veya İnanç Özgürlüğü ve Cinsiyet Eşitliği Konferansı’nın 23-24 Mayıs 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenleneceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Araştırmacıları, 15 Şubat 2022′ye kadar bildiri sunumları için başvuru formunu doldurarak bir özet göndermeye davet ediyoruz.

Konferans Türkiye’de Din veya İnanç Özgürlüğü ve Cinsiyet Eşitliği temasına odaklanıyor. Konferans’ta her ikisi de temel uluslararası insan hakları sözleşmelerinde korunan din veya inanç özgürlüğü hakkı ile cinsiyet eşitliğinin kesiştiği noktada ortaya çıkan insan hakları konularını araştırmak ve analiz etmek amaçlanıyor.

 • Konferansta İngilizce ve Türkçe simultane çeviri yapılacaktır.
 • Konferans canlı olarak yayınlanacak ve sonrasında yayınlamak amacıyla kaydedilecektir.

Bildiri özetlerinizi okumak için sabırsızlanıyoruz! 

Norveç Helsinki Komitesi‘nin İnanç Özgürlüğü Girişimi (İÖG) projesi, Birleşmiş Milletler Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 18. Maddesi kapsamında korunan düşünce, din veya inanç özgürlüğünü geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyor. Girişim’in Türkiye’de herkesin din veya inanç özgürlüğü hakkını korumak için yürüttüğü faaliyetler arasında izleme, belgeleme, raporlama, farkındalık yaratma ve savunuculuk yer alıyor. Ayrıca İÖG, insan hakları hukuku çerçevesinde din veya inanç özgürlüğü sorunları hakkında tartışma zemininin geliştirilmesine katkıda bulunmaya çalışıyor. Bu bağlamda, projenin önceliklerinden biri din veya inanç özgürlüğü ve cinsiyet eşitliği konusunda bilgi ve görüşlerin paylaşılmasına katkıda bulunmak. Proje, 2013 yılından beri Norveç Dışişleri Bakanlığı tarafından destekleniyor.

Bildiri çağrısıyla ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz:

Konferans, din veya inanç özgürlüğü ile cinsiyet eşitliğinin kesiştiği noktada Türkiye’nin tarihsel, kurumsal ve yapısal sorunlarını tartışmayı ve bu konularda akademide yapılan çalışmaların görünürlüğüne katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Düzenleme kurulu, Türkiye’de din veya inanç özgürlüğü ve cinsiyet eşitliğine değinen (veya yeniden kavramsallaştıran), sosyoloji, hukuk, kadın çalışmaları, tarih, siyaset bilimi, film ve medya çalışmaları, dinî çalışmalar ve diğer ilgili alan veya disiplinlerden kişileri konferansa davet ediyor. 

Aşağıdakiler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, çeşitli konuları araştıran farklı teorik perspektiflerden ve alanlardan katkıları bekliyoruz:

 • Laiklik tartışmaları bağlamında din veya inanç özgürlüğü ve cinsiyet eşitliği
 • İnsan hakları tartışmaları bağlamında din veya inanç özgürlüğü ve cinsiyet eşitliği
 • Din veya inanç özgürlüğü ve cinsiyet eşitliği konusunda uluslararası insan hakları hukuku yükümlülükleri
 • Ulusal hukuk sisteminde din veya inanç özgürlüğü ve cinsiyet eşitliği
 • Türkiye eğitim sisteminde din veya inanç özgürlüğü ve cinsiyet eşitliği
 • Farklı din veya inanç gruplarının kamusal din hizmetlerine (Diyanet İşleri Başkanlığı) dahil edilmesi ve cinsiyet eşitliği
 • Dinî doktrinleri veya içtihatları formüle etme süreçlerinde cinsiyet eşitliği
 • Dinî liderlik ve cinsiyet eşitliği
 • İbadet yerlerine erişimde ve kamusal dinî mekanların tasarımında cinsiyet eşitliği
 • Kamusal alanda dinî sembollerin kullanımı
 • Din veya inanç özgürlüğü ve cinsiyet eşitliği konusunda Türkiye’den iyi uygulamalar ve zorluklar
 • Dinî bir azınlığa veya çoğunluğa üyeliğin temel hakların kullanılması üzerindeki etkisi
 • Feminist hareketin kadınların din veya inanç özgürlüğüne etkisi ve bu konudaki tartışmalar
 • Din veya inanç toplulukları ve kurumlarının karar alma mekanizmalarında din ve cinsiyet farklılıklarının dikkate alınması
 • Vatandaşlık tartışmaları bağlamında din veya inanç özgürlüğü ve cinsiyet eşitliği
 • Dinî kolektif kültürün üretiminde cinsiyet farklılıklarının etkisi
 • Karma evlilikler ve sosyal etkileri ve/veya hukuki çözümleri
 • Edebiyatta, filmlerde, dizilerde, belgesellerde, (sosyal)medya ve benzeri alanlarda din ve cinsiyetin temsili
 • Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve din veya inanç özgürlüğünün ile cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi
 • Cinsiyete dayalı şiddet ve din, dinî topluluklar ve bu tür şiddetin meşrulaştırılmasında dinî doktrinlerin ve öğretilerin etkisi
 • Din veya inanç özgürlüğünü ve cinsiyet eşitliğini olumsuz yönde etkileyen dinî yorumlarla mücadelede değişimin özneleri olarak dindar kadınlar

Başvuru Yönergeleri ve Değerlendirme:

Lütfen 250 kelimelik bildiri özetlerinizi ve 150 kelimelik biyografilerinizi içerecek şekilde aşağıdaki formu doldurup, 15 Şubat 2022’ye kadar bize iletin. Özetler İngilizce veya Türkçe olarak gönderilebilir. 

Konferans hem İngilizce hem de Türkçe bildirilere açıktır. Ayrıca konferansta simultane çeviri yapılacaktır.

Yazarlar, özetlerin  düzenleme kurulu tarafından değerlendirilmesinden sonra olumlu ya da olumsuz sonuçlarla ilgili olarak 28 Şubat 2022 tarihine kadar bilgilendirilecektir. Başvurunun kabulü veya reddi tüm yazarlara en geç 28 Şubat 2022 tarihine kadar bildirilecektir. 

Yayımlanma 

Konferanstan seçilen metinler, uluslararası akademik dergi Religion and Human Rights‘ın özel sayısında yayımlanmak üzere değerlendirilecektir.

Başvuru ve konferans ile ilgili sorularınızı zehrayilmaz@yyu.edu.tr adresinden Dr. Zehra Yılmaz’a veya my@nhc.no adresinden Dr. Mine Yıldırım’a iletebilirsiniz.

Önemli Tarihler 

  Başlangıç Kapanış
Özet gönderimi 1 Ocak 2022 15 Şubat 2022
Kabul veya ret bildirimi 15 Şubat 2022 28 Şubat 2022
Tam metin gönderimi  1 Mayıs 2022 10 Mayıs 2022
Konferans tarihleri 23 Mayıs 2022 24 Mayıs 2022

Düzenleme Kurulu

 • Anna Maria Beylunioğlu – MEF Universitesi, Öğretim Görevlisi 
 • Roja Fazaeli – Trinity College, Dublin İslam Medeniyetleri, Yakın ve Orta Doğu Çalışmaları bölümünde Doçent 
 • Bertil Emrah Oder – Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Anayasa Hukuku Profesörü 
 • Dmytro Vovk – Yaroslav Mudryi Ulusal Hukuk Üniversitesi, Hukukun Üstünlüğü ve Din Çalışmaları Merkezi Direktörü
 • Mine Yıldırım – İnanç Özgürlüğü Girişimi Proje Koordinatörü, Norveç Helsinki Komitesi
 • Zehra Yılmaz – Leiden Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, VVI, Misafir Araştırmacı ve Van YYU Öğretim Üyesi


 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu