ÇalışmalarEtkinlikler

“SKA’lar bağlamında din veya inanç özgürlüğü ve cinsiyet eşitliği” webinarına davetlisiniz!

İnanç Özgürlüğü Girişimi sizleri 6 Ekim 2021, Çarşamba günü saat 19.30’da yapılacak, “SKA’lar bağlamında din veya inanç özgürlüğü ve cinsiyet eşitliği” webinarına davet ediyor. Etkinliğe kaydolmak için lütfen kayıt formunu doldurun.

Gün: 6 Ekim 2021, Çarşamba
Saat: 19.30-20.45

Etkinliğin dili Türkçe ve İngilizce olacaktır. İki dilde de simultane çeviri yapılacaktır.

Zoom üzerinden yapılacak etkinliğe 6 Ekim Çarşamba, 12.00’a kadar kayıt yaptırabilirsiniz. Kayıt için lütfen tıklayın.

Webinar erişim linki etkinlikten önce gönderilecektir.

Webinarda öncelikle, Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü’nde kıdemli araştırmacı olan Dr. Marie Juul Petersen, yazarı olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Bağlamında Din veya İnanç Özgürlüğü ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi: Adalete Erişim, Eğitim ve Sağlık Odaklı Bir Bakış raporunun öne çıkan noktalarına değinecek.

İnanç Özgürlüğü Girişimi’nin Türkçeye çevirdiği rapor için uzmanlar bir dizi çalıştay aracılığıyla, farklı sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla (SKA’lar) ilgili olarak din veya inanç özgürlüğü ve toplumsal cinsiyet eşitliği arasındaki ilişkiyi araştırdı ve öneriler ile somut eylem fikirleri formüle etti. Rapor din veya inanç özgürlüğü ile toplumsal cinsiyet eşitliği arasındaki ilişkiye dair giriş niteliği taşıyor. Bu hak alanlarını SKA’lar bağlamında inceliyor. Rapor ayrıca, çalıştaylarda ele alınan örneklere, deneyimlere ve fikirlere dair bir enstantane sunuyor ve bir kaynak olarak ileride yürütülecek araştırma ve analizleri teşvik etmeyi amaçlıyor.

Ardından, Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Işık Tüzün ise Türkiye özelinde, eğitim hakkına erişimi din ve inanç özgürlüğü hakkı ile toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında değerlendirecek. Ayrıca bu iki hak alanın SKA’lar kapsamında Türkiye’de nasıl geliştirilebileceğine değinecek. Webinarın moderatörlüğünü ise Prof. Dr. Serpil Sancar üstlenecek.

Etkinlikle ilgili sorularınız için bize ft@nhc.no e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.


Dr. Marie Juul Petersen, Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü’nde kıdemli araştırmacı. Araştırmaları, din veya inanç özgürlüğü hakkının uluslararası teşviki, din ve kalkınma iş birliğinde inanç temelli STK’ların rolü, İslam ve kadın hakları da dahil olmak üzere din ve insan hakları arasındaki kesişim alanlarına odaklanıyor. Bu alanlarda kapsamlı yayınlar hazırladı. Danimarka Dışişleri Bakanlığı ve AB Uluslararası Ortaklık Genel Müdürlüğü (INTPA) dahil, çeşitli hükümet ve hükümetler arası kurumlar için danışmanlık yaptı ve Din ve Diplomasi Üzerine Transatlantik Politika Diyaloğu, Akademik Danışma Kurulu üyesi.
Işık Tüzün, Eğitim Reformu Girişimi Direktörü (ERG). Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Rotterdam Erasmus Üniversitesi bünyesinde Lahey’de faaliyet gösteren International Institute of Social Studies’de Alternatif Kalkınma Politikaları (ana dal) ve Yoksulluk Çalışmaları (yan dal) alanlarında tamamladı. Bir süre Tarih Vakfı’nda araştırmacı olarak çalıştıktan sonra Haziran 2007’de ERG ekibine katıldı. Bu süreçte, ağırlıklı olarak çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, din ve inanç özgürlüğü gibi konularda çalışmalar yürüttü ve sivil toplum örgütlerince bu alanlarda yürütülen çeşitli projelerin danışma kurullarında yer aldı. 2015-2017 arasında, Demokratik Yurttaşlık ve İnsan Hakları Şartı’nın üye ülkelerde nasıl uygulandığını değerlendiren çalışmalara yön vermek için Avrupa Konseyi’nin bir araya getirdiği uzmanlar grubunda yer aldı. Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği ve mülteci çocukların eğitim hakkıyla ilgili birer rapor kaleme aldı. Ashoka Vakfı, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği ve Başka Bir Okul Mümkün Derneği’nin çalışmalarında yer aldı.
Prof. Dr. Serpil Sancar, siyaset bilimi ve toplumsal cinsiyet çalışmaları alanında doktora yaptı ve 2003-2019 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde profesör olarak çalıştı. Cinsiyet eşitliği konularında çalışıyor ve çeşitli akademik makaleler ve kitaplar yayımladı. Ayrıca, kadın ve erkeklik çalışmaları üzerine araştırmalar yaptı. Toplumsal cinsiyet konularında birçok araştırma projesi yürüttü, eğitim projeleri düzenledi ve kadın hakları dernekleriyle iş birliği içinde eğitmen olarak çalıştı. Ankara Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi’nin (KASAUM) kurucularından ve uzun süre akademide KASAUM ve Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nın yöneticiliğini yaptı. Aynı zamanda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin (CEİD) kurucularından. CEİD’de cinsiyet uzmanı ve gönüllü üye olarak çalıştı.

* Bu etkinlik Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla İnanç Özgürlüğü Girişimi’ne aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu