Arşivİnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

Yargı onaylı ibadethane / Court approved place of worship

Radikal, 05.10.2011

Summary in English below.

Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği’nin kapatılması istemini reddederken, derneğin tüzüğünde yer alan “Cemevi ibadethanedir” ifadesinin suç olmadığına hükmetti.

Ankara’da yaşayan bir grup Alevi vatandaş, 2004 yılında ‘Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği’ kurdu. Dernek tüzüğünün ikinci maddesinde derneğin faaliyetleri arasında “Çankaya’da yaşayan Alevi inançlı yurttaşların inanç ve ibadetlerini yerine getirme merkezleri olan cemevlerini yapmak ve yaptırmaktır” ibaresi yer aldı. Tüzüğün 4. maddesinde derneğin işleri “Alevi inanç ve ibadet merkezi olan cemevleri yapmak ve yaptırmak…” olarak sıralandı.

Derneğin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na sunulurken, Bakanlık Diyanet’ten görüş istedi. Diyanet cemevlerinin ibadet yeri olmadığını bildirince, Dernekler Dairesi Başkanlığı, tüzüğün “kültür amaçlı cemevi yapmak ve yaptırmak” diye değiştirilmesini istedi. Ancak dernek değişiklik yapmadı. Bunun üzerine Ankara Valiliği geçen yıl Ankara Başsavcılığı’na başvurarak, derneğin feshi için dava açılmasını istedi.

Başsavcılık da Ankara 16. Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Yargılama sürerken savcı da “Alevilik din değil, cemevi de ibadethane değildir, toplantının adıdır” dedi. Karar duruşması dün yapıldı. Mahkeme kapatma davasını reddetti. Böylece tüzükteki “Cemevi ibadethanedir” ibaresi kapatma nedeni olmaktan çıktı.

Radikal’e konuşan derneğin avukatlarından Kazım Genç, mahkemenin AİHM içtihatlarına uygun bir karar verdiğini belirttirek “Mahkemenin, AİHM’nin Sinan Işık dosyasında verdiği, devletin inanç işlerine karışmaması ve her inanca eşit mesefade durması gerektiği noktasındaki görüşüne itibar ettiğini ve bu nedenle davayı reddettiğini düşünüyoruz” dedi.

Summary

Ankara 16th Peace Court rejected the request of the Ankara Governorship to close the Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği (Çankaya Association for the Construction of Cemevi) and decided that the “cemevi is a place of worship” statement found in the statute of the Association is not in violation of law. A group of Alevi citizens started the application process of founding an association to build a cemevi in Çankaya, Ankara. The statute of the Association includes a statement that describes the cemevi as a place of worship. The Ministry of Interior sought the opinion of the Presidency of Religious Affairs (PRA). Upon receiving the notification from the PRA saying that cemevi is not a place of worship the Ministry of Interior opened a court case requesting the closure of the Association. The prosecutor said that “Alevism is not a religion, cemevi is not a place of worship but the name of a meeting.” However the court rejected the request for closure.

__________________________________________________________________________________________

Related Articles

Back to top button