Arşivİnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

Vicdani Ret- Ankara yine mahkum / Conscientious Objection- Ankara Convicted Again /

22.11.2011, ntvmsnbc

Summary in English below.

Erçep’in 2004 yılında gündeme taşıdığı davayla ilgili kararını bugün açıklayan AİHM, davacının, askerliğini yapmadığı gerekçesiyle askeri mahkemeler önünde yargılanmış olmasını da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin adil yargılanma hakkıyla ilgili maddesine aykırı buldu. Ankara, dava kararı gereği Erçep’e 10 bin Euro manevi tazminat ve 5 bin Euro mahkeme masrafı ödeyecek.

1969 doğumlu Yunus Erçep 1982 yılındaki vaftizinin ardından Yehova şahidi olmuştu. Askerliğini yapmadığı gerekçesiyle 1998 yılından bu yana hakkında 25 dava açılan Erçep için bazı mahkemeler “akli dengesinin yerinde olup olmadığının anlaşılması amacıyla” psikiyatrik muayene kararı almış, ancak Erçep bu muayenelerin her birinden “sağlam” çıkmıştı. Erçep askerliğini yapmadığı gerekçesiyle çeşitli hapis cezalarına mahkum edilmişti.

AİHM, davayla ilgili gerekçeli kararında, Türkiye’deki askeri hizmet sisteminin vicdani retçiler açısından ciddi sonuçlar doğurabilecek bir zorunluluk olduğuna ve bu sistemin toplum ile vicdani retçilerin çıkarları arasında adil bir denge oluşturmadığına vurguda bulundu. Yunus Erçep’e verilen cezaları “demokratik bir toplumda gereksiz” olarak niteleyen AİHM, sonuç olarak Ankara’nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili 9’uncu maddesini ihlal ettiğine hükmetti. AİHM, Erçep’in askeri mahkemeler önünde yargılanmış olmasının ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin adil yargılanma hakkıyla ilgili 6’ıncı maddesine aykırı olduğu sonucuna vardı.

Habere ulaşmak için tıklayın.

Summary

The European Court of Human Rights (ECtHR) found in Erçep v. Turkey that Turkey violated Article 9 and Article 6 of the European Convention of Human Rights. Erçep who became Jehovah’s Witness in 1982, is a conscientious objector to military service. Since 1998, 25 cases were opened against him. ECtHR found that the sentences issued against Erçep were “unnecessary in a democratic society”. Turkey has violated Article 9 because the state has failed to find a fair balance between society and conscientious objectors. In addition, since Erçep has been tried in military courts in Turkey, the ECtHR found that this violated the right to fair trial that is protected under Article 6 of the Convention.

_____________________________________________________________________________________________

 

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu