ÇalışmalarEtkinlikler

“Din veya İnanç özgürlüğü ve İfade özgürlüğü” webinarına davetlisiniz!

İnanç Özgürlüğü Girişimi sizleri 11 Şubat Perşembe günü saat 19.00’da yapılacak, “Din veya inanç özgürlüğü ve ifade özgürlüğü” webinarına davet ediyor. Etkinliğe kaydolmak için lütfen kayıt formunu doldurun.

Gün: 11 Şubat 2021, Perşembe
Saat: 19.00-20.30

Etkinliğin dili Türkçe ve İngilizce olacaktır. İki dilde de simultane çeviri yapılacaktır.

Zoom üzerinden yapılacak etkinliğe 11 Şubat Perşembe, 12.00’a kadar kayıt yaptırabilirsiniz. Kayıt için lütfen tıklayın.

Webinar erişim linki etkinlikten önce gönderilecektir.

İfade özgürlüğü ve düşünce, vicdan ve din özgürlüğü uluslararası insan hakları sözleşmelerinde korunan fakat zaman zaman birbiriyle gerginlik içinde görülen temel haklardır. Oysa bu iki hak birbirinden ayrılmaz ve birbirini tamamlar. Dolayısıyla, inanç topluluklarının, dünyada ve Türkiye’de ifade özgürlüğü ve inanç özgürlüğünün kesişim alanında yaşadıkları sorunları tespit etmek ve insan hakları hukukunu temel alan çözüm önerileri geliştirmek için bu iki hakkı bir arada ele almak oldukça önemli.

Bu amaçla düzenlenen etkinlikte, Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilimdalı’ndan Doç. Dr. Tolga Şirin, ifade özgürlüğü ve inanç özgürlüğü haklarının kesişimindeki meselelerden ve bu hakların kapsamı ve sınırlarından bahsedecek. AGİT/DKİHB[i] Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Danışmanı Đermana Šeta ise özellikle Müslümanların ve diğer inanç gruplarının nefret söylemi ve suçlarından ve ayrımcı pratiklerden nasıl etkilendiğine ve bu sorunlarla mücadele yöntemlerine odaklanan bir konuşma yapacak. Webinarın moderatörlüğünü İnanç Özgürlüğü Girişimi Proje Koordinatörü Dr. Mine Yıldırım üstlenecek.

Etkinlikle ilgili sorularınız için bize ft@nhc.no e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.


Doç. Dr. Tolga Şirin, lisans ve lisansüstü eğitimini Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. Aynı üniversitede doçent olarak anayasa hukuku, özgürlükler hukuku, anayasa şikâyeti, anayasa yapım süreçleri, ifade özgürlüğü ile özgürlük ve güvenlik hakkı konularında dersler veriyor. İstanbul Barosu’nun İnsan Hakları Merkezi ile Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği’nin yönetim kurullarında görev aldı. Anayasa Hukuku Dergisi’nin yayın kurulu üyesi ve Avrupa Konseyi’nin insan haklarıyla ilgili çeşitli projelerinin ulusal danışmanı olarak görev yapıyor. Lisans eğitiminden sonra Birkbeck Üniversitesi’nde (İngiltere); doktora sürecinde TÜBİTAK bursiyeri olarak, doktora sonrasında ise Raoul Wallenberg Enstitüsü’nün bursiyeri olarak Köln Üniversitesi’nde (Almanya) çalışmalar yaptı. Bir süredir T24 sitesinde haftalık yazılar yazıyor.
Đermana Šeta, Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nin Hoşgörü ve Ayrımcılık Yasağı Departmanı’na 2016 yılında Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Danışmanı olarak katıldı. 2016’dan beri, AGİT katılımcısı 57 devletin birçoğunda Müslüman topluluklarla ve hükümet temsilcileriyle, Müslümanların ve topluluklarının güvenliği, Müslümanlara yönelik ayrımcılık, eğitim ve medyaya yönelik çalışmalar yaptı. Daha önce, Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük, din veya inanç özgürlüğü ve toplumsal cinsiyet ile ilgili konularda araştırmacı ve uygulayıcı olarak çalıştı. İngiliz dili ve edebiyatı alanında lisans, Saraybosna Üniversitesi (Arizona Eyalet Üniversitesi, Oslo Üniversitesi ve Kopenhag Üniversitesi ile işbirliğiyle) Disiplinlerarası Lisansüstü Çalışmalar Merkezi, Dini Çalışmalar bölümünden yüksek lisans derecesini aldı.
Dr. Mine Yıldırım, Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İnsan Hakları ve Medeni Özgürlükler alanında lisansüstü eğitimini tamamladı. Yıldırım, Finlandiya’da AAbo Akademi İnsan Hakları Enstitüsü’nde “Din veya İnanç Özgürlüğünün Kolektif Boyutu – Uluslararası Hukuk ve Türkiye Üzerine bir Vaka Çalışması” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. Ulusal ve uluslararası projelerde araştırmacı olarak yer alan Yıldırım, 2016 yılında inanç özgürlüğü alanındaki çalışmalarıyla Stefanus Prize ödülünü paylaşmıştı. Ayrıca, din veya inanç özgürlüğü alanında çok sayıda yayını bulunuyor.

[i] Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı/Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi

Related Articles

Back to top button