ÇalışmalarEtkinlikler

18 Şubat Konferans: İfade Özgürlüğü ve İnanç Özgürlüğü: Türkiye Vakası

Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi ile birlikte  İfade Özgürlüğü & İnanç Özgürlüğü: Türkiye Vakası üzerine bir günlük bir Konferans düzenleyecektir. 


İfade özgürlüğü ve inanç özgürlüğü Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerinde ayrı birer hak olarak korunsa da, aynı zamanda, tüm insan hakları gibi, birbirine dayanan, birbirinden ayrılmaz ve birbirini tamamlayan haklardır. Her iki hakkın kesişim alanında görülen bazı hukuki meselelere inanç temelli nefret söylemi, Türk Ceza Kanunu’nun 216(3) hükmü temelinde gerçekleştirilen kovuşturma ve cezalandırma süreçleri, inancı veya inançsızlığı tanıtmak veya paylaşmak amaçlı yapılan etkinliklere yönelik sınırlamalar ve nefret söylemine paralel olarak gelişebilen ibadet yerlerine yönelik tehdit ve saldırılar örnek olarak verilebilir. Etkinliğimizde inanç topluluklarının ifade özgürlüğü ve inanç özgürlüğünün kesişim alanında yaşadıkları meseleleri tespit etmeyi, uluslararası insan hakları hukuku ve içtihadını ve Türkiye’nin ilgili mevzuat ve uygulamasını irdelemeyi ve çözüme yönelik fikirlerin tartışılması ve bir diyalog zemini oluşturmayı amaçlamaktayız.

Programını aşağıda paylaştığımız etkinlikte sizleri de aramızda görmek bizleri memnun edecek. Etkinlikte Türkçe ve İngilizce olarak simultane çeviri sağlanacaktır.

Katılımınızla ilgili olarak yildirim@nhc.no veya hsvural@gmail.com e-posta adresine bilgi vermenizi rica ederiz.

İfade Özgürlüğü & İnanç Özgürlüğü: Türkiye Vakası

18 Şubat 2016

Yer: Aziz Köklü Salonu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Cebeci Kampüsü

Ankara Üniversitesi  Siyasal Bilgiler Fakültesi-

Taslak Program

10:00- 10:15 Açılış Konuşmaları

10:15 – 11: 30 1. Oturum  İfade Özgürlüğü ve İnanç Özgürlüğü Kesişimindeki Meseleler 

Moderatör Sema Kılıçer – Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Danışmanı

Zehra Pala  – Ateizm Derneği

Av. Rita Ender– Musevi Toplumu

Av. Ali Yıldırım – Alevi Bektaşi Federasyonu

Pastör İhsan Özbek – Protestan Kiliseler Derneği

Halil İbrahim Yenigün – Mazlum-Der

 

11:30-11:45 Ara

11:45- 12:30 – 2. Oturum 

“Medyada İnanç Temelli Nefret Söylemi” Pınar Ensari – Hrant Dink Vakfı

Öğle Yemeği Arası – 12:30- 13:45

13:45 – 15:00 3. Oturum Uluslararası ve Ulusal Yasal Çerçeve

Moderatör: Murat Sevinç Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

“Uluslararası Hukuk ve İçtihat” Katie Morris – Article 19

“BM Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nde Dinsel Açıdan Hoşgörüsüz Söylem” Tom Herrenberg – Leiden Üniversitesi

“Türkiye’de Mevzuat ve Uygulama” – Tolga Şirin – Marmara Üniversitesi

15:00- 15:20 Çay & Kahve Arası

15:20- 16:30 4. Oturum Genel Değerlendirme ve Nasıl İlerlemeli?

Moderatör: Hasan S. Vural Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi

“İfade Hürriyetinin Sınırları ve Tehditler” Cennet Uslu– Liberal Düşünce Topluluğu

“İfade Özgürlüğü & İnanç Özgürlüğü ve Pozitif Ayrımcılık”  Mine Yıldırım – Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi

“Alevi Vakası ve Çözüm Önerileri” -Av. Kazım Genç – Avukat, İnsan Hakları Savunucusu 

“İfade Özgürlüğü versus İnanç Özgürlüğü: Yeni AKP Anayasası’nın İpuçları mı?” Kerem Altıparmak – Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi

İngilizce ve Türkçe simultane çeviri sağlanacaktır.

Related Articles

Back to top button