ÇalışmalarİÖG KaynaklarıKütüphaneYayınlar

“Din, İnanç veya İnançsızlık Temelli Nefret Suçları Bildirim Rehberi” yayımlandı!

“Din, İnanç veya İnançsızlık Temelli Nefret Suçları Bildirim Rehberi”, nefret suçlarının daha fazla raporlanmasını sağlamaya ve bu suçların görünürlüğünü artırmaya katkı sunmayı amaçlıyor.

REHBER İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de belli kimliklere yönelik önyargılar sebebiyle işlenen nefret suçları büyük bir sorun olmaya ve toplumsal barışı engellemeye devam ediyor. İnanç Özgürlüğü Girişimi (İÖG) olarak 2019’dan beri, nefret suçlarını görünür kılmaya ve cezasızlık politikalarının sona ermesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu amaçla, din, inanç veya inançsızlık temelli nefret suçlarıyla ilgili izleme ve raporlama çalışmaları yürütüyoruz.

Nefret suçları, hedefindeki kişiler gibi ibadet eden, görünen, konuşan ve aynı inançları paylaşan herkesi ve genel olarak toplumu tehdit ediyor. Ancak, 10 kişiden 9’u maruz kaldığı nefret suçunu bildirmiyor. Dünyanın birçok yerinde genel bir eğilim olarak nefret suçları yaşanandan az ihbar edilip raporlanıyor. Bu durum, bu suçların çoğu zaman cezasız kalmasına ve yeteri kadar görünür olmamasına neden oluyor.

Oysa nefret suçlarının mağdurları, tanıkları ve bu suçlardan haberdar olan kişiler nefret suçlarını polise ve/veya sivil inisiyatiflere bildirebilir. Böylece bu suçların etkili bir şekilde kayıt altına alınmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca, bu suçların gerçek boyutunu ortaya çıkararak mücadele stratejilerinin belirlenmesine destek olabilir.

Bu bağlamda, “Din, İnanç veya İnançsızlık Temelli Nefret Suçları Bildirim Rehberi” nefret suçlarının mağdurlar veya tanıklar tarafından daha fazla bildirilmesini sağlamayı amaçlıyor.

  Rehber,

  • nefret suçu tanımına;
  • ilgili olay türlerine;
  • Türkiye’de din, inanç ve inançsızlık temelli nefret suçlarıyla ilişkili değerlendirilebilecek yasal mevzuata;
  • nefret suçlarıyla bağlantılı bazı kavramlara;
  • nefret suçlarını ayırt etmeye yardımcı olabilecek bir dizi soruya ve örnek olaylara;
  • nefret suçu yaşandığında takip edilebilecek adımlara ve;
  • nefret suçları bildirimine dair bilgilendirmeye yer veriyor.

  Nefret suçlarını bildirin!

  İÖG olarak raporladığımız verileri hem ulusal ve uluslararası insan hakları izleme mekanizmalarıyla paylaşarak önemli bir savunuculuk aracı olarak kullanıyoruz hem de yaygınlaştırarak toplumsal farkındalığı güçlendirmeye katkı sunuyoruz.

  Siz de bize din, inanç veya inançsızlık temeli nefret suçlarını bildirebilirsiniz.

  BİLDİRİM İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

  Formu kullanmayı tercih etmiyorsanız, inancozgurlugu.info@gmail.com adresinden de vaka bildirimlerini yapabilirsiniz.

  Nefret suçunu bildirmek için bu suçların mağduru olmanıza gerek yok. Tanığı veya haberdar olduğunuz olayları da bildirerek bu suçların kayıt altına alınmasına destek olabilirsiniz!

  Nefret suçlarının engellenebileceğini biliyoruz, sen de nefret suçlarına karşı ses çıkar, eşitlik için harekete geç!

  İnanç Özgürlüğü Girişimi Projesi European Endowment for Democracy (EED) desteğiyle yürütülmektedir. Proje çalışmaları EED’nin resmi
  görüşünü yansıtmaz, çalışmaların sorumluluğu yalnızca İnanç Özgürlüğü Girişimi’ne aittir.

  İlgili Makaleler

  Başa dön tuşu