ÇalışmalarEtkinlikler

“Yerelde inanç özgürlüğü: Fırsatlar ve engeller” webinarına davetlisiniz!

Sizleri 17 Ocak 2023, Salı saat 19.00’da yapılacak, “Yerelde inanç özgürlüğü: Fırsatlar ve engeller” webinarına davet ediyoruz! Etkinliğe kaydolmak için lütfen aşağıdaki kayıt formunu doldurun. 

Gün: 17 Ocak 2023, Salı
Saat: 19.00-20.30

  • Etkinliğin dili Türkçe olacaktır.
  • Zoom üzerinden yapılacak etkinliğe 16 Ocak Pazartesi, 10.00’a kadar kayıt yaptırabilirsiniz.  Kayıt için lütfen tıklayın.
  • Webinar erişim linki etkinlikten önce gönderilecektir.

İnanç Özgürlüğü Girişimi olarak, Ocak 2022’den beri yerel yönetimler düzeyinde, din veya inanç özgürlüğünün korunması, din veya inanca dayalı ayrımcılık yasağı ve dinî kamu hizmetlerinin sunumunda tarafsızlık ve eşitliğe odaklanan, “Yerelde Din veya İnanç Özgürlüğünün Güçlendirilmesi” çalışmasını yürütüyoruz. İlerleyen günlerde bu çalışmanın çıktılarını değerlendiren bir rapor yayımlayacağız.

Çalışmanın saha araştırması kapsamında, yereldeki din veya inanç gruplarının;

  • yerel yönetimlerden hizmet alma veya hizmete erişimindeki mevcut durumunu anlamak,
  • din veya inanç özgürlüğüyle ilişkili konularda, yerel yönetimlerin potansiyelleri dahilinde, din ve inanç kurumlarının ihtiyaçlarını belirlemek ve,
  • yerel yönetimlerden geleceğe dönük beklentilerini ve önerilerini tespit edebilmek amacıyla din veya inanç topluluklarının temsilcileriyle toplantılar düzenledik.

Ayrıca, il ve ilçe düzeyindeki yerel yönetim temsilcileriyle, din veya inanç gruplarına yönelik hizmet ve ilişki deneyimlerini, karşılaştıkları sınırlılıkları ve geleceğe yönelik beklentilerini anlamak için odak grup toplantıları yaptık.

“Yerelde inanç özgürlüğü: Fırsatlar ve engeller” webinarında ise bu çalışmadan yola çıkarak, sizlerle birlikte yerel yönetimlerde inanç özgürlüğünün korunması için atılması gereken adımları, din veya inanç topluluklarının beklentilerini ve ihtiyaçlarını, yerel yönetimlerin mevcut deneyimlerini ve alanda karşılaştıkları engelleri tartışacağız. Ayrıca, yerel yönetimler bağlamında din veya inanç özgürlüğünün korunmasının insan hakları açısından izlenmesi için belirlediğimiz bazı göstergeleri paylaşacağız.

Webinarda öncelikli olarak İnanç Özgürlüğü Girişimi Proje Koordinatörü Dr. Mine Yıldırım, yerel yönetimlerin din veya inanç özgürlüğü alanındaki yükümlülüklerini insan hakları hukuku perspektifinden ele alacak. Ardından Dr. Erhan Kurtarır, çalışmanın arka planına, önemine ve araştırma yöntemi ile yerel yönetimlerde inanç özgürlüğünün güçlendirilmesinin önemine değinecek. Son olarak, çalışmanın raportörlüğünü üstlenen Rümeysa Çamdereli ise inanç toplulukları ve yerel yönetimlerle yapılan toplantıların bulgularını aktaracak.

Etkinlikle ilgili sorularınız için bize ft@nhc.no e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Dr. Mine Yıldırım

Dr. Mine Yıldırım

Aktivist araştırmacı ve İnanç Özgürlüğü Girişimi projesinin kurucusu ve koordinatörü. Finlandiya, AAbo Akademi İnsan Hakları Enstitüsü’nden doktora derecesini aldı. “Din veya İnanç Özgürlüğünün Kolektif Boyutu – Uluslararası Hukuk ve Türkiye Üzerine bir Vaka Çalışması” başlıklı kitabı 2017’de Routledge tarafından yayımlandı. Kitabın Türkçe çevirisi İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanacak. İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İnsan Hakları ve Medeni Özgürlükler alanında lisansüstü ve Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Ulusal ve uluslararası projelerde araştırmacı olarak yer aldı. 2021’de, “Batı Balkanlar’da Din veya İnanç Özgürlüğünün Korunmasının Güçlendirilmesi: Parlamenterler İçin Bir Yol Haritası” raporunu kaleme aldı. 2016 yılında din veya inanç özgürlüğü alanındaki çalışmalarıyla Stefanus Prize ödülünü paylaştı. 2019-2022 yılları arasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu’nun Din veya İnanç Özgürlüğü Uzmanlar Kurulu üyesi olarak görev aldı. Ayrıca, din veya inanç özgürlüğü alanında çok sayıda yayını bulunuyor.

 

Dr. Erhan Kurtarır

Dr. Erhan Kurtarır

2005 yılından beri hem eğitim, hem de araştırma alanında Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde çalışıyor. Lisans eğitimini 2003’te ODTÜ’de tamamladı. Doktora çalışmasında Şehir Planlama alanında, Türkiye ve İngiltere’de yürüttüğü saha çalışmasıyla “inanç” ve “mekan” ilişkisini değerlendirdi. 2012 yılında yine aynı kurumda tamamladığı doktora tezinde, mekan ve planlamanın azınlık inanç gruplarının kültürel kimliklerini sürdürme süreçlerindeki rolünü araştırdı. Güncel araştırma konuları arasında kültür coğrafyası, inanç coğrafyası; göç ve kentsel mülteciler; yerel demokrasi ve planlamaya katılım, insan hakları ve kent hakkı konuları öne çıkıyor. Hala devam eden araştırma projelerinde kapsayıcı kent, insan haklarına duyarlı ve sürdürülebilir kentsel planlama politikaları yer alıyor. Bu projeler arasında da kapsayıcı yerel yönetim uygulamaları konusunda araştırmalarını derinleştirdi. Ayrıca iklim adaptasyonu ve enerji verimli kentsel eylem planları konusunda da yerel yönetimlerle iş birliği ve akademik danışmanlık çalışmaları devam ediyor.

 

Rümeysa Çamdereli

Rümeysa Çamdereli

2006 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nden, 2013 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları programında yüksek lisansını tamamladı. Müslüman, feminist, müzisyen, anne. Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi gibi farklı organizasyonların bir parçası oldu, Kadınlar Camilerde, Reçel Blog ve Havle Kadınlar Derneği’nin kurucuları arasında. 2015 yılından beri YADA Vakfı’nda proje uzmanı olarak görev yapıyor, 2020 yılı başından beri araştırma direktörü olarak çalışmalarına devam ediyor.

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu