Arşivİnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

Yeni Kitap: “Türkiye’de Din Özgürlüğüne İlişkin Anayasal Güvence”- Hasan S. Vural

 

“Türkiye’de Din Özgürlüğüne İlişkin Anayasal Güvence”- Hasan S. Vural

Seçkin Yayıncılık / Hukuk – Nisan 2013

“Anayasa Türkiye’de bulunan kimselere din özgürlükleri konusunda nasıl bir güvence sunmaktadır? Anayasa, dinsellikle ilgili olarak kimlerin, hangi konularda, ne kapsamda ve hangi sınırlar çerçevesinde, nelerden ve nelere, ne ölçüde özgürlüğünü koruma altına almaktadır? Anayasanın ilgili normları en az birkaç şekilde yorumlanabilecektir; bu çeşitlilik arasında Anayasanın bütünlüğünü gözeten ve hakları ciddiye alan bir yaklaşım için nasıl bir yorum önerilebilecektir?

Bu sorulara yanıt aramak amacıyla bu çalışmada, din özgürlüğü kavramı ve din özgürlüğünün Anayasayla korunması tartışılmakta ve Türk Anayasa Hukukunda getirilen güvencenin bir çözümlemesi sunulmaya çalışılmaktadır.

Kitapta yer alan bazı başlıklar:

            Türkiye’de Din Özgürlüğü Tartışması

            Anayasacılık ve Özgürlüklere İlişkin Anayasa Güvencesi

            Uluslararası Hukuk Normlarının Katkısı

            Din Özgürlüğünün Özneleri, Kapsamı ve Sınırları

Kitabın online satış alanına ulaşmak için tıklayınız.

_________________________________________________________________________________________

 где встретить мужчину для серьезных отношенийкупи всем отзывыостекление в пол

Başa dön tuşu