Arşivİnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

Yeni Anayasa için Dini Yemin Önerisi / Proposal for Religious Oath for the New Constitution

01.01.2012, Akşam

Summary in English below.

İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (ÖNDER) Genel Başkanı Hüseyin Korkut, yeni Anayasaya ilişkin hazırladıkları raporu, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e sundu. Raporda, mevcut parlamentonun, tüm partilerin uzlaşması üzerine bir anayasa yapmasının tercih edilmesi, bunun mümkün olmaması halinde ise mevcut parlamentonun, anayasayı tümden değiştirecek asli kurucu iktidar haline getirilmesi önerildi.

Bayrak, milli marş, başkent ve resmi dilin devletin ortak sembolleri olarak kabul edilmesi öngörülen raporda, anayasada mutlak manada değiştirilemez maddelerin bulunmaması gerektiği vurgulandı.

Raporda yer verilen önerilerden bazıları şöyle:

– Vatandaşlık tanımı, objektif kriterlere bağlanmalı, etnik kimlik vurgusu yapılmamalı.

– Milletvekili seçiminde, 100 Türkiye milletvekilliği uygulamasına geçilmeli. Dokunulmazlığın kapsamından yargılama çıkarılmalı.

– Milli Güvenlik Kurulu Anayasal bir kuruluş olmaktan çıkarılmalı.

– Askeri yargı ve Askeri Yüksek Mahkemeler kapatılmalı.

– Anayasanın başlangıcının yazımında inançlara saygı vurgulanmalı.

– Türkiye’de çoğulcu demokratik toplumun oluşmasını engelleyen milliyetçilik ve laiklik ilkeleri, Cumhuriyetin nitelikleri arasından çıkarılmalı.

– Eğitimin her aşamasında isteğe bağlı olarak ve yeterli talebin olması şartıyla anadilde eğitim imkanı tanınmalı.

– Din ve devlet ilişkileri, ayrı bir maddede açıkça düzenlenmeli.

– Diyanet İşleri Başkanlığı özerk bir kuruluş haline getirilmeli, farklı inançların temsiline imkan tanınmalı.

– Din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri, eğitimin her kademesinden, zorunlu dersler arasında yer almalıdır. Belli bir din ve inanca dayalı din dersleri, seçmeli ders haline getirilmeli.

– Din ve inanca dayalı kılık kıyafet her bakımdan bir hak olarak tanınmalı ve hayatın her safhasından serbest olmalı.

– İnançları gereği askerlik yapmak istemeyenlere alternatif hizmet öngörülmeli.

– Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri için isteklerine bağlı olarak dini yemin tanınmalı. Zorunlu ilk ve orta öğretim kesintili olmalı, ortaokuldan itibaren mesleğe yönelme getirilmeli.”

Raporun, oluşturulan bir komisyonun 2 yıl süren çalışması sonucunda hazırlandığı, çalışmaya, akademik çevrelerin hukuk camiasının önemli isimlerinin, 300’e yakın dernek, okul aile birlikleri, ÖNDER mezun ve mensuplarının katkı sunduğu belirtildi.

Habere ulaşmak için tıklayın.

Summary

The Chair of  İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (Association of Graduates of Imam-Hatip Highschools and Associates  -ÖNDER), Hüseyin Kurkut presented their proposal for the new Constitution to the Grand National Assembly Presidence Cemil Çiçek. Some of the proposed provisions that relate to freedom of religion or belief are:

The Diyanet should become an autonomous organization and representation of various beliefs should be made possible.

Religious Culture and Ethics classes should be compulsory at every stage of education. Lessons on particular religion should be made optional.

The Preamble of the Constitution should express respect to beliefs.

An alternative service option should be made available for those who do not wish to perform military service due to their religious beliefs.

For the President and MPs it should be possible, on an optional basis, to make a religious oath.

State-religion relations should be defined in a separate provision.

________________________________________________________________________________________

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu