Arşivİnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

Yargıya göre cemevi ibadethane / Judiciary recognizes “cemevi” as a place of worship

Milliyet, 2.11.2011

Summary in English below.

Mahkeme, bir davada “Cemevleri yüzyıllardır Alevilerin ibadet yeri olarak kabul görmüştür. ‘Cemevleri ibadethanedir’ hükmü Anayasa’ya ve kanunlara aykırı değildir” kararını verdi

Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği hakkındaki kapatma davasının reddine ilişkin gerekçeli kararında, “Cemevleri yüzyıllardır Alevilerin ibadet yeri olarak toplumca bilinmiş ve kabul görmüştür. Derneğin tüzüğünde yazılı bulunan ‘cemevleri ibadethanedir’ hükmü Anayasa’nın 2. maddesine aykırılık taşımadığı gibi kanunlarla da yasaklanmamıştır” denildi.

Dernek hakkında, tüzüğündeki “cemevlerini ibadet yeri olarak” nitelendiren ifadeler nedeniyle açılan kapatma davasını reddeden mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Yargıç Yaşar Eren’in yazdığı gerekçeli kararda, daha önce İzmir 11. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, nüfus cüzdanındaki din hanesine “İslam” yerine “Alevi” yazılması için açılan davanın mahkemece reddedildiği ve bunun Yargıtay’ca onandığı belirtildi.

Haberin devamı.

Summary

An Ankara first degree court decided that “Cemevi has been recognized as a place of worship for Alevis for centuries. The phrase “Cemevi is a place of worship” does not violate the Constitution and Civil Law and Law on Associations”.  The case concerns the request to close an association because of the statement in its statute describing the cemevi as a place of worship. the Court rejected the request to close the association.

________________________________________________________________________________________________

Related Articles

Back to top button