İnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

Vicdani Ret Anayasa Mahkemesi’ne Taşındı

Vicdani Ret Derneği üyesi avukat Davut Erkan, vicdani ret hakkının tanınmamasından kaynaklı yaşanan hak ihlallerinin tespiti için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuru bu alanda bir ilk olma niteliği taşıyor.

Vicdani Ret Derneği üyelerinden ve aynı zamanda derneğin, birçok vicdani retçinin avukatlığını üstlenen Davut Erkan, vicdani ret hakkının tanınmamasından kaynaklı hak ve özgürlüklerin ihlalinin tespiti talebiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru gerçekleştirdi. Bu başvuru, Anayasa Mahkemesine vicdani ret hakkı konusunda yapılan ilk başvuru.

Evrensel Gazetesi’nin haberin göre başvuruda vicdani ret hakkının Anayasa’da ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde düzenlenen “din ve vicdan özgürlüğü” hakkının kapsamında olduğu, buna rağmen Türkiye’nin vicdani retçilerle ilgili bir düzenleme yapmaması nedeniyle vicdani retçilerin asker yükümlüsü sayıldığı belirtildi.

Vicdani retçilerin askerlik işlemlerini yaptırmamaları halinde yoklama kaçağı ve bakaya olarak haklarında yakalama emri çıkarıldığı ifade edilen başvuruda, kişilerin yakalandıkları takdirde ilk aşamada haklarında idari para cezası kesildiği ve haklarında yeni bir ceza davasının açılmasının söz konusu olduğu belirtildi.

Başvuru dilekçesinde, devletin dini veya vicdani nedenlerle askerliği reddeden kişilerin din ve vicdan özgürlüğünü korumanın, devletin pozitif yükümlülüğü olduğuna dikkat çekilirken, buna rağmen devletin bu konuda bir yasal düzenleme yapmaması eleştirildi. Başvuruda, vicdani retçilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir mekanizma, başvurularını inceleyecek bir makam bulunmaması nedeniyle Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) n’de düzenlenen vicdan özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi istendi.

Related Articles

Back to top button