Çalışmalar > İzleme ve Raporlama > İzleme Raporları >

Türkiye’nin Evrensel Periyodik İncelemesi için sunduğumuz rapor

Download / İndir
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 28 Ocak 2020 tarihinde Evrensel Periyodik İnceleme mekanizması çerçevesinde Türkiye'nin insan hakları durumunu ele alacak. İnanç Özgürlüğü Girişimi olarak Norveç Helsinki Komitesi ve Forum 18 ile birlikte inanç özgürlüğü hakkı üzerine raporumuzu sunduk.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (İHK) 28 Ocak 2020 tarihinde Evrensel Periyodik İnceleme mekanizması çerçevesinde Türkiye’nin insan hakları durumunu değerlendirecek. Bu süreçte sivil toplum kuruluşları da İHK’ya rapor sunabiliyor. İnanç Özgürlüğü Girişimi, Norveç Helsinki Komitesi ve Forum 18 ile birlikte din veya inanç özgürlüğü hakkı üzerine inceleme raporumuzu ve tavsiyelerimizi sunduk.

Raporun tamamına ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz.