Tag Archives: Venedik Komisyonu

Konferans: Gayrimüslimlerin Tüzel Kişilikleri: Sorunlar ve Haklar II

İnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

Azınlıkların kendi içlerinde demokratik bir yapıya sahip olma imkânları olmuş mudur? Nasıl bir yönetim yapısını benimsemişlerdir? Örgütlenme özgürlüklerini kullanarak; bir kişi olarak; hukuken tanınan bir “tüzel kişi” olarak yaşayabilmişler midir? Dünden bugüne; İmparatorluk nizamnamelerinden Cumhuriyet kanunlarına, bu alanda hâkim olan zihniyete dair neler söylenebilir? Bu konuda dünyanın başka yerlerinde ne söylenmekte ve ne söylenmesi öngörülmektedir?