Tag Archives: Türkiye’de Protestanlar @en

İÖG Röportaj: Protestan Kiliseler Derneği Başkanı Zekai Tanyar ile Türkiye’deki Protestanlar Üzerine bir Söyleşi

Yazılar ve Söyleşiler

"Çözüm Türkiye'nin hem kendi anayasası hem de imzaladığı uluslararası insan hakları yasalarına saygı göstermesidir. Dini cemaatler kendi geleneklerine göre 'ibadet yerlerini' saptar, bazı siyasi sivil kuruluşları değil. İlgili makamlarda bilgi eksikliği çok, ne yapılacağını, hakların neler olduğunu bile bilmiyor, “müracaatları nasıl engellerim” kafası ile yaklaşıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığının özellikle Müslüman olmayan dini cemaatlerin ibadet yerleri konusunda karar verme yetkisi olamaz ama nedense bazı makamlar onlara soruyor."