Tag Archives: Norveç Helsinki Komitesi

Oslo’da NHC:İÖG Semineri

Uluslararası Basından

Türkiye'de, Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi projesinin yöneticisi Mine Yıldırım, 12 Mart'ta Oslo'da gerçekleştirilen bir seminerde konuştu. Yıldırım'a göre, Türkiye teokratik veya belirli bir dini benimseyen bir devlet değil. Düşünce, din veya inanç özgürlüğü alanında önemli insan hakları yükümlülükleri olan laik bir devlet. Ne var ki Türkiye din veya inanç özgürlüğü hakkını herkes için tam olarak ve tarafsızlık ilkesini ve çoğulculuğu güvence altına alma yükümlülüğünü gözeterek korumakta zorlanıyor.

NHK: Hükümet Özgürlüklere Saygı Göstermeli

Arşiv

Norveç Helsinki Komitesi Gezi Parkı Olaylarıyla İlgili Basın Açıklaması NHK: Hükümet Özgürlüklere Saygı Göstermeli Hükümet özgürlüklere saygı göstermeli ve göstericilere yönelik polis şiddetine ilişkin olarak ivedilikle bağımsız bir soruşturma süreci… >>>