Tag Archives: İnanç Özgürlüğü Girişimi

Okullarda İnanç Temelli Çoğulculuk ve İnanç Özgürlüğü

İnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

Saha çalışmasının ortaya koyduğu gibi hem toplumsal beklentiler hem de uluslararası insan hakları hukuk standartlarıyla eğitimde inanç temelli çoğulculuk ve inanç özgürlüğü politikaları arasında ciddi uyumsuzluk bulunuyor. Okullarda çoğulculuğun ve din veya inanç özgürlüğü hakkının herkes için güvence altına alınması için köklü değişime gereksinim olduğu apaçık görülmektedir. Bu değişimin sadece Aleviliği veya zorunlu DKAB derslerini merkeze alınarak gerçekleşmesi mümkün görünmüyor.

NHC/İÖG: “Aya Triada Kilisesi’ne Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz”

Arşiv

İbadet yerlerine yönelik tehdit ve saldırılar cezasızlıkla sonuçlanmaktadır. Gerçekleşen çok sayıda saldırı ve tehdidin etkili bir şekilde soruşturulmaması, sorumlularının bulunup cezalandırılmaması ve bu tür saldırılara ilişkin birbirini tekrar eden kalıpların irdelenmemesi kaygı verici olmaya devam etmektedir.

NHC:İÖG Politika Notu / Alevi Cem Evleri / Türkiye’de Din veya İnanç Özgürlüğü

Politika Notları

Cem evlerinin ibadet yeri olarak tanınmaması, din veya inanç özgürlüğü hakkına ve Türkiye’nin en büyük din veya inanç azınlığını oluşturan Alevi toplumunun kimliğine ciddi bir müdahale olarak devam etmektedir. İbadet yeri kurma hakkı, Türkiye’nin de korumakla yükümlü bulunduğu uluslararası hukuk tarafından korunan temel bir insan hakkıdır. Ne var ki, cem evlerine ilişkin karar ve politikaların ilahiyat açısından meşruiyet, ulusal birlik ve güvenlik kaygılarıyla oluşturulduğu görülmektedir. Türkiye yeniden reform sürecine dönerken, Norveç Helsinki Komitesi: İnanç Özgürlüğü Girişimi olarak insan hakları bakış açısıyla toplumsal tartışmaya katkıda bulunmak amacıyla elinizdeki politika notunu dikkatinize sunuyoruz.

Oslo’da NHC:İÖG Semineri

İnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

Türkiye'de, Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi projesinin yöneticisi Mine Yıldırım, 12 Mart'ta Oslo'da gerçekleştirilen bir seminerde konuştu. Yıldırım'a göre, Türkiye teokratik veya belirli bir dini benimseyen bir devlet değil. Düşünce, din veya inanç özgürlüğü alanında önemli insan hakları yükümlülükleri olan laik bir devlet. Ne var ki Türkiye din veya inanç özgürlüğü hakkını herkes için tam olarak ve tarafsızlık ilkesini ve çoğulculuğu güvence altına alma yükümlülüğünü gözeterek korumakta zorlanıyor.