Hak İhlalleri Raporu 2012

  • Arşiv

    Protestan Kiliseler Derneği, Hak İhlalleri İzleme Raporu 2012

    15.01.2012,  Protestan Kiliseler Derneği Hukuk ve İnanç Özgürlüğü İzleme Kurulu Giriş ve Özet BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 18. maddesi “Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkı vardır.” ve mevcut anayasamızın 24. maddesinin ilk fıkrası “Herkes, vicdan, dinî inanç ve…

    Read More »
Back to top button