Tag Archives: din veya inanç özgürlüğü ve mülkiyet hakkı

Hatay’dan ‘olmayan beyanname’yi istiyorlar

İnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

Azınlık vakıflarının mülkiyet sorunları tartışılırken sürekli atıf yapılan 1936 Beyannamesi bu kez de Hatay’daki vakıfların başına bela oldu. Cumhuriyet tarihi boyuncu, birçok azınlık vakfı mülküne el konulmasının hukuki kılıfı işlevi gören beyannamenin kullanımı, şimdi de benzer bir sorunla karşımıza çıkıyor.