Tag Archives: Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Din Dersi Muafiyetine Belge Şartı

İnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün 3 Şubat’ta illere gönderdiği yazıyla azınlık okulları hariç, nüfus cüzdanında din hanesi boş bırakılan ya da Hıristiyanlık ile Musevilik dışında herhangi bir dine mensup olan öğrenciler, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi almak zorunda.