Tag Archives: Din eğitimi

DKAB dersleri ve muafiyet mekanizması

Yayınlar

‘Türkiye’de Zorunlu Din Eğitimi: Din Kültürü Ahlak Bilgisi Dersi ve Kitapları Hakkında İnsan Hakları Temelli Bir Değerlendirme’ raporunda, DKAB dersinden muafiyet hakkı ile ilgili uygulama süreci değerlendirildi.

‘Türkiye’de Zorunlu Din Eğitimi’ raporu yayımlandı

Yayınlar

İnanç Özgürlüğü Girişimi Proje Koordinatörü Dr. Mine Yıldırım tarafından yazılan, ‘Türkiye’de Zorunlu Din Eğitimi: Din Kültürü Ahlak Bilgisi Dersi ve Kitapları Hakkında İnsan Hakları Temelli Bir Değerlendirme’ raporu yayımlandı.

Okullarda İnanç Temelli Çoğulculuk ve İnanç Özgürlüğü

İnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

Saha çalışmasının ortaya koyduğu gibi hem toplumsal beklentiler hem de uluslararası insan hakları hukuk standartlarıyla eğitimde inanç temelli çoğulculuk ve inanç özgürlüğü politikaları arasında ciddi uyumsuzluk bulunuyor. Okullarda çoğulculuğun ve din veya inanç özgürlüğü hakkının herkes için güvence altına alınması için köklü değişime gereksinim olduğu apaçık görülmektedir. Bu değişimin sadece Aleviliği veya zorunlu DKAB derslerini merkeze alınarak gerçekleşmesi mümkün görünmüyor.

Anne baba istiyorsa din eğitimi, çocuklara en mükemmel şekilde verilmeli / If parents want, religious education should be provided for children

İnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

07.03.2012, Zaman Summary in English below. Anamuhalefet lideri Kılıçdaroğlu, zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran düzenleme konusunda hükü-mete “uzlaşalım” çağrısında bulundu. CHP lideri, eğitim konusunda hiçbir önyargısının olmadığını, annebabaların… >>>