çocuk hakları

 • Kütüphane

  DKAB dersleri ve muafiyet mekanizması

  İnanç Özgürlüğü Girişimi Proje Koordinatörü Dr. Mine Yıldırım tarafından yazılan, ‘Türkiye’de Zorunlu Din Eğitimi: Din Kültürü Ahlak Bilgisi Dersi ve Kitapları Hakkında İnsan Hakları Temelli Bir Değerlendirme’ raporu yayımlandı. Rapor, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) ve Norveç Helsinki Komitesi…

  Read More »
 • Kütüphane

  ‘Türkiye’de Zorunlu Din Eğitimi’ raporu yayımlandı

  Rapor, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) ve Norveç Helsinki Komitesi (NHC) iş birliğiyle yürütülen ve Hollanda Büyükelçiliği MATRA programı tarafından desteklenen, ‘Türkiye Eğitim Sisteminde Çoğulculuğu ve Din ve İnanç Özgürlüğünü Destekleme’ projesi kapsamında hazırlandı. Rapor, Din Kültürü Ahlak Bilgisi…

  Read More »
 • Çalışmalar

  Din Özgürlüğü Kadının İnsan Hakkını Nasıl Etkiler?

  Kadınlar ve kız çocukları sıklıkla şiddetin farklı biçimlerine maruz bırakılmaktadır. Bunların bir kısmı doğrudan veya üstü kapalı bir şekilde din veya inançlarla ilgili bazı öğreti veya geleneklerle meşrulaştırılmaktadır. Bu bağlamda, cinsiyetçi önyargılara dayalı kültürel pratiklerin, din temelli gerekçelerle genel kabul…

  Read More »
 • İnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

  Danıştay, Din Kültürü Dersinin ‘Din Eğitimi’ Olduğuna Hükmetti

  Danıştay 8’inci Dairesi, Antalya’da bir ailenin, çocuğunun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulması için açtığı davada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına atıfta bulunarak, dersin adı her ne kadar ‘din kültürü ve ahlak bilgisi’ olsa da içeriğiyle ‘din…

  Read More »
Back to top button