Tag Archives: Bilgi Üniversitesi

Ders kitapları hala ‘Türk’ ve ‘Müslüman’

İnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

‘Ders Kitaplarında İnsan Hakları’ araştırmasına göre, Türkiye’de çeşitli grupların yaşadığı hak ihlallerinin önüne geçilmesi için çalışmalar yapılsa da bu durum kitaplara yansımıyor. Ülkede yaşayan çeşitli inanç ve etnik gruplar kendine yer bulamazken, dışlayıcı bir Türklük anlayışıyla yazılan kitaplar, ‘kentli, eğitimli ve orta sınıf’a hi tap ediyor.

Gayrimüslimlerin Tüzel Kişilikleri: SORUNLAR VE HAKLAR

İnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

30 Ocak Perşembe günü İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Cemaat Vakıfları Temsilci Ofisi ve Venedik Komisyonu’nun katkıları ile düzenlenen konferansa Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin Büyükkaya, Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem, Venedik Komisyonu Temsilcisi Prof. Dr. Christoph Grabenwarter’in yanı sıra bilim adamları ve hukukçular katıldı.

Konferans: Gayrimüslimlerin Tüzel Kişilikleri: Sorunlar ve Haklar II

İnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

Azınlıkların kendi içlerinde demokratik bir yapıya sahip olma imkânları olmuş mudur? Nasıl bir yönetim yapısını benimsemişlerdir? Örgütlenme özgürlüklerini kullanarak; bir kişi olarak; hukuken tanınan bir “tüzel kişi” olarak yaşayabilmişler midir? Dünden bugüne; İmparatorluk nizamnamelerinden Cumhuriyet kanunlarına, bu alanda hâkim olan zihniyete dair neler söylenebilir? Bu konuda dünyanın başka yerlerinde ne söylenmekte ve ne söylenmesi öngörülmektedir?