ahlak

  • Kütüphane

    ERG-DKAB.2011-2012 PROGRAM DEĞERLENDİRMESİ

    Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Programına İlişkin bir Değerlendirme Bu değerlendirme notu, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından hazırlanan Eğitim İzleme Raporu 2011 için bir arka plan belgesi olarak, Şubat-Mart 2012 döneminde Mine Yıldırım tarafından geliştirilmiş ve kaleme alınmıştır. ERG,…

    Read More »
Back to top button