İnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

Sempozyum- Kamusal Alanda Din veya İnancın Açıklanması

Kamusal Alanda Din veya İnancın Açıklanması Sempozyomu 14 Haziran 2014 tarihinde Research Turkey ve Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesi İşbirliğiyle gerçekleşti.

Türkiye Politika ve Araştırma Merkezi (Research Turkey), Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğiyle, Oxford’da, 14 Haziran 2014 tarihinde İnancın Kamusal Alanda Dışavurumu başlıklı bir sempozyum düzenlendi. 

Sempozyum dahilinde iki panelde ilk olarak uluslararası hukuk çerçevesinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi’nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin  konuya ilişkin içtihatları Michael Wiener (Kellogg College, Oxford) ve Juris Rudevskis (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) tarafından ele alındı. Konuşmacılar, her iki mekanizmanın içtihadının dinin kamusal alanda açıklanması konusunda farklılık gösterdiğine dikkat çektiler.

İkinci oturumda, Mine Yıldırım, (Norveç Helsinki Komitesi)  ve Erica Howard (Middlesex Üniversitesi) konuyu Türkiye ve Birleşik Krallık hukuk sistemleri ve uluslararası insan hakları koruma mekanizmalarının ulusal sistemler üzerindeki etkileri açısından değerlendirerek karşılaştırmalı bir analiz sundular.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu