Arşivİnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

Pew Forum- Rising Restrictions on Religion / Pew Forum- Dini Kısıtlamalarda Artış

 

12.08.2011

Kaynak: Pew Forum / Source Pew Forum

Aşağıda Türkçe özet bulunmaktadır.

Adherents of the world’s two largest religious groups, Christians and Muslims, who together comprise more than half of the global population, were harassed in the largest number of countries.1 Over the three-year period studied, incidents of either government or social harassment were reported against Christians in 130 countries (66%) and against Muslims in 117 countries (59%). Buddhists and Hindus – who together account for roughly one-fifth of the world’s population and who are more geographically concentrated than Christians or Muslims – faced harassment in fewer places; harassment was reported against Buddhists in 16 countries (8%) and against Hindus in 27 countries (14%).

In proportion to their numbers, some smaller religious groups faced especially widespread harassment. Although Jews comprise less than 1% of the world’s population, government or social harassment of Jews was reported in 75 countries (38%). Incidents of harassment involving members of other world religions – including Sikhs, ancient faiths such as Zoroastrianism, newer faith groups such as Baha’is and Rastafarians, and localized groups that practice tribal or folk religions – were reported in 84 countries (42%). (For more details, see Harassment of Particular Religious Groups .)

In addition, the study finds that restrictions on religion are particularly common in countries that prohibit blasphemy, apostasy or defamation of religion. While such laws are sometimes promoted as a way to protect religion, in practice they often serve to punish religious minorities whose beliefs are deemed unorthodox or heretical. (For more details, see Laws Against Blasphemy, Apostasy and Defamation of Religion.)

Click here to read the full report.

Türkçe Özet

Dünyadaki iki en büyük dini gruba, Hıristiyanlar ve Müslümanlar, mensup kişiler en fazla sayıda ülkede farklı şekillerde rahatsız ediliyorlar. Araştırmanın yapıldığı üç yıl içerisinde, Hıristiyanlar’a karşı 130 ülkede, Müslümanlara karşı ise 117 ülkede, devlet t veya sosyal kaynaklı rahatsızlık kaydedilmiştir.

Araştırmada, din üzerine kısıtlamaların özellikle, kutsal değerlere hakareti, dinden dönmeyi veya dini karalamayı  yasaklayan ülkelerde yaygın olduğu bulunmuştur. Bu gibi yasalar, bazen dini koruma amaçlı olarak tanıtılsa da, uygulamada çoğu zaman inançları ayrıksı sayılan dinsel azınlıkları cezalandırmak için kullanılmaktadır.

Araştırma, Türkiye’de dinsel açıdan sosyal düşmanlığın yüksek olduğunu kaydediyor.

________________________________________________________________________________________________

Back to top button