BildirimlerÇalışmalar

NHC: İÖG ve Forum 18 Türkiye’de İnanç Özgürlüğü Hakkında EPİM Kapsamında Ortak Rapor Sundu

Türkiye'de insan haklarına ilişkin gelişmeler Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme çerçevesinde Ocak 2015'te yeniden gözden geçirilecek.

Norveç Helsinki Komitesi: İnanç Özgürlüğü Girişimi ve Forum 18 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) kapsamında Türkiye’yle ilgili olarak Ocak 2015’te gerçekleştirilecek inceleme için düşünce, din veya inanç özgürlüğü konusunda ortak bir rapor sundu.

Raporda, NHC:İÖG ve Forum 18  Türkiye’ninBirleşmişMilletlerMedeni ve SiyasalHaklarıSözleşmesi kapsamındaüstlendiğiinsanhaklarıyükümlülükleri ve özellikle, ilgiliSözleşme’nin 18. Maddesi kapsamında düşünce, din veyainançözgürlüğükonusundaTürkiye’ninatmasıgerekenönemliadımlarolduğunadikkatçekti. Özellikle, vicdani ret hakkı, tüzelkişilikedinme ve din veyainancıöğretimalanındaaçıklama (diniöğretmenveyaliderleriniyetiştirmekamacıylaokulaçmakgibi) haklarınıntanınmadığı ve din veyainançözgürlüğühakkınınbirçokbileşenininyasalardatanınmasınakarşınuygulamadaetkilibirşekildekorunmadığınınaltınıçizdi.

NHC:İÖG ve Forum 18 tarafından İngilizce olarak hazırlanan kapsamlı rapora ulaşmak için yukarıda yer alan “indir” butonunu tıklayınız.

BM İnsan Hakları Konseyi çerçevesinde 2008 yılında çalışmalarına başlayan (EPİM – Universal Periodic Review -UPR) tüm BM ülkelerinin insan hakları alanındaki durumlarının diğer devletler tarafından, sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla, gözden geçirildiği bir süreçtir. EPİM kapsamında Türkiye’yle ilgili ilk inceleme EPİM Çalışma Grubunun 10 Mayıs 2010 tarihindeki 12. toplantısında yapılmıştı.

İlk İnceleme sonunda Türkiye ile ilgili olarak yayınlanan raporların İnsan Hakları Ortak Platformu tarafından yayınlanan Türkiye çevirilerine ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye birinci dönemde, diğer devletler tarafından kendisine yönelik olarak verilen  tavsiyelerin 120’sini kabul ederken 40’ını reddetmişti. Türkiye’nin kabul ve ret ettiği tavsiyelerle ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

Raporu okumak için lütfen tıklayın

 

Related Articles

Back to top button