İnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

Mor Gabriel’in iadesinde karar günü

Vakıflar Meclisi bugün toplanarak, Mardin'deki Mor Gabriel Manastırı'ndan daha önce yargı yoluyla alınan arazilerin iadesini konuşacak.

Yargı kararıyla Mor Gabriel Manastırı’ndan alınan arazilerin iadesinde sona gelindi. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün en üst karar organı olan Vakıflar Meclisi, bugün yapacağı toplantıda Mor Gabriel Manastırı’na ait arazilerin iadesini ele alacak. Vakıflar Kanunu’nun cemaat vakıflarının mallarını düzenleyen geçici 11. maddesi çerçevesinde iadenin olacağı belirtildi.

Demokrasi Paketi’nin önemli maddelerinden olan Süryani Deyrulumur Mor Gabriel Manastırı ve Vakfı, yurt genelindeki 165 cemaat vakfından biri. Manastır ve vakıf Mardin’in Midyat ilçesi Güngören Köyü’nde yer alıyor. Bugün yapılacak Vakıflar Meclisi toplantısında daha önce problem yaşadıkları 12 parselin vakıf adına tescil edilip edilmemesi konusu ele alınacak. Konu, Vakıflar Kanunu’nun geçici 11. maddesine göre karara bağlanacak.
Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem’in aynı zamanda başkanlığını yaptığı meclis, 15 üyeli. Kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınıyor. Genel müdürün çağrısıyla ayda en az iki defa toplanan mecliste çekimser oy kullanılamıyor.

Vakıflar Kanunu’nun geçici 11. maddesi camaat vakıflarının iadesini düzenliyor. Buna göre; 1936 Beyannamesi’nde kayıtlı olup malik hanesi açık olan taşınmazlar; 1936 Beyannamesi’nde kayıtlı olup kamulaştırma, satış ve trampa dışındaki nedenlerle Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediye ve il özel idaresi adına kayıtlı taşınmazlar; 1936 Beyannamesi’nde kayıtlı olup kamu kurumları adına tescilli olan mezarlıkları ve çeşmeleri tapu kayıtlarındaki hak ve mükellefiyetleri ile birlikte meclisin olumlu kararından sonra, ilgili tapu sicil müdürlüklerince cemaat vakıfları adına tescil edilebiliyor. Madde ayrıca, cemaat vakıfları tarafından satın alınmış veya cemaat vakıflarına vasiyet edildiği veya bağışlandığı halde, mal edinememe gerekçesiyle Hazine veya Genel Müdürlük adına tapuda kayıt edilen taşınmazlardan üçüncü şahıslar adına kayıtlı olanların da Maliye Bakanlığı ’nca tespit edilen rayiç değerinin Hazine veya Genel Müdürlükçe ödenmesini öngörüyor.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu