Arşivİnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

Mazlum-Der İnsan Hakları Raporu 2011 / Mazlum-Der Human Rights Report 2011

21.10.2012, Mazlum-Der

Summary in English below.

DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ

Bireyin iç dünyasının çeşitli kurallara tabi olma kararlılığı ve şekli uygulamalarla dışa vurumu olan inancın koruma altına alınması insana saygının bir gereğidir.

Kuruluşundan bugüne, bu ülkede din ve vicdan hürriyeti ihlaline maruz kalmayan bir inanç grubu olmamıştır. Mağduriyetlerin ortak yönü despot ve kendini her türlü eksiklikten müstağ- ni gören devlet eliyle işlerlik kazanmalarıdır.

Tarihi gerçekliklerinden gerekli dersi çıkaramamış bir ülke olarak halen, koruma altına alınma- sı gereken din ve vicdan hürriyeti alanında ciddi boyutlara varan ihlallere imza atılmaktadır.

Vicdani red bir hak olarak kabul edilmemekte, zorunlu din dersi uygulaması anayasal temelini korumakta, Alevi, Caferi vatandaşların ibadet mekânlarına yönelik sorunlar devam etmekle birlikte nefret suçlarına da maruz kaldıkları bilinmekte, aileler kendi inançları doğrultusunda çocuklara eğitim verememekte, inançlarının gerektirdiği hukuk kuralları ile yargılanamamak- ta, aksine inandıkları değerleri hayata geçirenler çeşitli engellemelerle bazen yargılamalarla ve mahkûmiyetlerle karşılaşmaktadır.

2011 yılı içindeki en vahim din ve vicdan hürriyeti ihlallerinden biri şüphesiz İhya-Der yönetici ve üyelerinin toplam 150 yıl mahkûmiyetlerine dair verilen karardır.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

 

Summary

Concerning the right to freedom of religion and conscience, here are some of the key issues underscored by the the 2011 Human Rights Report published by Mazlum-Der: 

– Restrictions on manifestation of religion in the public sphere, including the prohibition of entry of female students into primary and secondary schools wearing the headscarf and mandatory working hours that do not respect the namaz times.

– The non-recognition of the right to conscientious objection.

– Problems concerning places of worship of the Alevi and Caferi communities.

– The impossibility of practice of religious jurisdiction.

______________________________________________________________________________________________

Related Articles

Back to top button