BildirimlerÇalışmalar

BM İnsan Hakları Komitesi’ne “Raporlama Öncesi Sorunlar Listesi” İçin bildirim sunduk

İnanç Özgürlüğü Girişimi, BM İnsan Hakları Komitesi’nin 132. oturumunda Türkiye'nin üçüncü periyodik raporu kapsamında “Raporlama Öncesi Sorunlar Listesi”nin kabul edilmesinden önce BM İnsan Hakları Komitesi'ne bir bildirim sundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin izleme organı olan BM İnsan Hakları Komitesi (İHK), Sözleşme’nin taraf devletler tarafından etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını denetlemek için hükümetlere göndereceği soruları belirlemeye yardımcı olması için sivil toplum örgütlerinin bilgi notlarını ve sorularını kabul ediyor. Bu kapsamda, İnanç Özgürlüğü Girişimi de Mayıs 2021’de İHK’ye Türkiye’de din veya inanç özgürlüğü hakkı üzerine sorularını iletti. 

Bu doğrultuda İHK’ye gönderilen bildirimde, Türkiye Hükümeti’nin aşağıdaki başlıklara dair bilgilendirme yapması istendi:

  • Sözleşme’nin 27. maddesine ilişkin çekincenin geri çekilmesi için alınan tedbirler,
  • Herkesin, başkalarıyla birlikte bir topluluk içinde, dinini veya inancını açıklama hakkının güvence altına alınması için örgütlenme haklarının tanınmasıyla dernek veya vakıf olarak (veya başka yöntemler yoluyla) tüzel kişilik kazanmaları  için alınan tedbirler,
  • Sözleşme’nin 20. maddesi uyarınca nefret söyleminin ve din veya inanç temelli önyargı ile işlenen nefret suçlarının önlenmesi için alınan önlemler,
  • Askerlik hizmetine yönelik vicdani ret hakkını korumak için alınan tedbirler,
  • Zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin, çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkını ihlal etmemesi, ebeveynlerin din veya inanç özgürlüğüne saygılı olması ve Sözleşme’nin 18. maddesi uyarınca uygulanabilir olduğunda yasal vasilerin çocuklarının dini ve ahlaki eğitimini kendi inançlarına uygun bir şekilde sağlayabilmesi için alınan önlemler, 
  • Din veya inanç topluluklarının ibadet yeri kurabilmeleri, bu ibadet yerlerinin devamlılığını sağlayabilmeleri ve ibadet yeri statüsüne sahip olmanın sağladığı mali ve diğer yardımların ayrım gözetmeden sunulması için alınan tedbirler,
  • Tüm din veya inanç topluluklarının dinî eğitmenlerini ve liderlerini, Sözleşme’nin 18. maddesi uyarınca yetiştirebilmesini sağlayacak tedbirler,
  • Özellikle de son dönemde Türkiye vatandaşı olmayan Hristiyanların seyahat kısıtlamaları ve sınır dışı edilmeleri bağlamında yabancıların din veya inanç özgürlüğü (18. madde), adil yargılanma hakkı (14. madde), serbest dolaşım özgürlüğü (12. madde) ve yasadışı sınır dışı edilmeye karşı korunmasıyla (12. madde) ilgili alınan önlemler.  

Bildirimin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayın.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu