Projects > Reports >

Türkiye’de İnanç Özgürlüğü Hakkını İzleme Raporu Yayınlandı

Reports

Uluslararası insan hakları koruma mekanizmaları ve ulusal mahkeme kararları da Türkiye’nin yasa ve uygulamalarını din veya inanç özgürlüğüne ilişkin insan hakları standartlarıyla uyumlu hale getirmesinin gerekliliğine işaret etmektedir. Yeni hükümeti bu alanda gerçek bir değişim sağlama görevi beklemektedir.