Arşivİnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

Diyanet’ten “Vatandaş Memnuniyeti” Anketi / the Directorate of Religious Affairs (the Diyanet)Survey on “Citizen Satisfaction”

12.02.2012, Haber Biz

Summary in English below.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Vatandaş Memnuniyet Anketi”nde yurttaşların dindarlık düzeyleri de ölçüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından adres sistemi veri tabanı üzerinden belirlenen örnekler üzerinden yapılan anketin seçenekleri de sonuçları da çarpıcı. Toplumun yüzde 9’u ‘ Çok dindarım ‘, yüzde 63’ü ‘dindarım ‘ derken; yüzde 21’lik kesim ‘Ne dindarım, ne değilim ‘ yanıtını veriyor. ‘Dindar değilim ‘ diyenlerin oranı yüzde 4.7, ‘hiç dindar değilim ‘ diyenlerin oranı ise 1.1. Ankete göre erkekler kadınlardan, ev kadınları çalışanlardan, evliler bekârlardan, gençler yaşlılardan, liseliler de üniversitelilerden daha dindar. Yüzde 92’lik kesim dini konularda bilgili, yani kendi çapında ‘ulema.! ‘

Önümüzdeki günlerde kamuoyuna sunulacak anketle ilgili ilk veriler Diyanet’in kurumsal dergisinde yayımlandı. Bu kapsamda dindarlık algısını ölçmek için yurttaşlara iki soru yöneltildi. Bunlar, ‘Dini bilgileriniz açısından kendinizi nasıl değerlendirirsiniz ‘ ve ‘Kendinizi ne kadar dindar buluyorsunuz ‘ soruları oldu. Sorular için hazırlanan seçenekler de çıkan sonuçlar da dikkat çekici.
‘Dindarlık algısı ‘ konusunda yurttaşların yüzde 9’u kendisini ‘çok dindar ‘ olarak nitelerken yüzde 63.1’i ‘dindarım ‘ dedi. Seçeneklerden ‘ne dindarım ne değilim ‘ şıkkı yüzde 21.6’lık bir destek buldu.
‘Dindar değilim ‘ diyenlerin oranı yüzde 4.7’de, ‘hiç dindar değilim ‘diyenlerin oranı 1.1’de kalırken, ‘herhangi bir dine inanmadığını ‘ açıklayanların oranı ise yüzde 0.5 olarak belirlendi. Bu sonuç, ‘Çok sayıda Batı ülkesinin temel sorunu görünümünde olan dinden uzaklaşma/dinsizleşme eğilimlerinin Türkiye’deki etkisi oldukça sınırlı kalmıştır ‘ diye yorumlandı.
Araştırmada toplumun dini bilgi düzeyi de ölçüldü. Katılımcıların yüzde 92.2’si dini bilgisinin ‘çok iyi ‘, ‘iyi ‘ ya da ‘orta ‘ seviyede olduğunu söyledi. Eğitim seviyesi ile dini bilgiler arasındaki ilişki sorgulandığında ise ters bir orantı ortaya çıktı. Dini bilgilerini çok iyi bulanların ağırlıklı olarak ilkokul mezunu (yüzde 26.8), iyi oranda görenlerin ise lise mezunları (yüzde 30.1) arasında yer aldıkları dikkat çekti.
Ankette genel olarak erkeklerin kadın lara göre kendilerini daha dindar buldukları saptandı. ‘Çok dindar ‘ olduklarını söyleyenler içinde erkeklerin oranı yüzde 61 iken kadınların oranı ise yüzde 39. ‘Dindarım ‘seçeneğinde ise bu oranlar sırasıyla yüzde 58.3 ve yüzde 41.7 şeklinde sıralandı.
Evlilerin yüzde 65.1’i kendilerini ‘çok dindar ‘, yüzde 72.8’i ise ‘dindar ‘ olarak değerlendirirken, yaş grupları açısından kendisini çok dindar ve dindar olarak görenler 26-35 yaş aralığında yoğunlaşıyor. Bunları 36-45 yaş grupları izliyor. ‘
Habere ulaşmak için tıklayınız.
Summary
The Diyanet İşleri Başkanlığı ( Directorate of Religious Affairs- Diyanet) released the first findings of a Survey on citizen satisfaction on its services. According to the survey 9% said they were “very religious” whereas 63.1% said they were “religious”. About 21% said that they are “neither religious nor not religious”. Those who said they were “not at all religious” remained at 1.1% and .5% said they do not believe in any religion. The survey also showed that men are more religious then women and high school students were more religious than university students.
_________________________________________________________________________________________

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu