ÇalışmalarEtkinlikler

Din veya inanç özgürlüğü ve toplumsal cinsiyet danışma toplantısı düzenlendi

Din veya inanç özgürlüğü ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin kesişiminde yer alan sorunları tartışmak ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirebilmek amacıyla 16 Eylül 2021’de danışma toplantısı düzenledik.

Danışma toplantısı, bu iki hak alanındaki kopukluğu gidermeye katkıda bulunmak ve bu alanlar arasındaki yarışan menfaatlerle olası sinerji alanlarını tespit etmek için ilerleyen dönemde yapılacak faaliyetlere bir temel oluşturmayı amaçlıyor.

DİSA’dan Kadriye Aysel Fidan’ın kolaylaştırıcılığını üstlendiği etkinlik, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, sivil toplum çalışanı, LGBTİ hakları aktivisti gibi farklı arka plana sahip, Diyarbakır, Mardin, Elazığ ve Malatya’dan yedi katılımcının katkılarıyla yapıldı. Toplantıda, bireysel olarak din veya inancı pratik veya ifade etme konusunda kadınların ve LGBTİ’lerin karşılaştıkları güçlükler ve engeller konuşuldu. Ayrıca, dinî toplumsal normların ve İslam hukukuna dair çeşitli yorumların, kadınlar ve LGBTİ’lerin haklarını nasıl ihlal edebildiğine dair bir tartışma yürütüldü.

Son olarak, kesişen bu iki hak alanının birbirleri için nasıl güçlendirici etkileri olabileceği ve alandaki sorunlara dair çözüm önerileri konuşuldu. Toplantıda sunulan bazı çözüm önerileri ve çalışma alanları:

 • Yasaların ve uygulamaların, Türkiye’nin taraf olduğu insan hakları sözleşmeleriyle uyumlu hale getirilmesi;
 • kadınları ve LGBTİ’leri güçlendirici faaliyetler;
 • dinlere ve inançlara yönelik farklı görüşlerin ifade özgürlüğü kapsamında korunması ve desteklenmesi;
 • toplumsal dönüşüm için dine dair farklı yorumların görünür olması ve tartışılması;
 • güçlendirilmiş ve desteklenen bir diyalog ortamı;
 • sivil toplumun erişim alanını ve paydaşlarını çeşitlendirmesi;
 • inanç özgürlüğü ve cinsiyet eşitliğine dair farkındalık çalışmaları;
 • yerel inisiyatiflerin ve hareketlerin desteklenmesi;
 • dayanışma pratiklerinin artırılması;
 • farklı inançlardan kadınların ve LGBTİ’lerin diyaloğunun güçlenmesi ve bir arada mücadele stratejileri geliştirmeleri;
 • farklı hak alanlarında kesişimsel mücadele yürütmek.

İnanç Özgürlüğü Girişimi, ilerleyen dönemdeki çalışmalarında din ve inanç özgürlüğünün cinsiyet boyutuna, bu hakkın cinsiyet eşitliği kesişimindeki meselelerine ve kadınlarla LGBTİ’lerin bu alanlarındaki deneyimlerine daha fazla yermeyi hedefliyor. Bunun yanında, özellikle Türkiye’de bu iki alana dair çalışmalar son derece sınırlı olduğu için bu alana katkı sunmak amacıyla çeşitli webinarlar, arama ve danışma toplantıları, çalıştaylar, konferans gibi etkinlikler planlanıyor.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu