İnanç Özgürlüğüyle İlgili HaberlerKütüphane

Din veya İnanç Özgürlüğü Öğrenme Platformu

Öğrenme platformunun amacı tabandan tavana ve tavandan tabana herkes için din veya inanç özgürlüğü için sosyal, siyasal ve yasal bir kültür bina edilmesine katkıda bulunmaktır. İnsan hakları barış, istikrar ve kalkınmanın temelidir.

Din veya İnanç Özgürlüğü Öğrenme Platformu, bireyler, topluluklar ve karar vericiler için herkes için din veya inanç özgürlüğü hakkında öğrenme, düşünme ve bu hakkı tanıtma konusunda yardımcı olacak kaynaklar sağlar. Kişisel öğrenme veya grup eğitimlerinde eğitmenler ve kolaylaştırıcılar için kaynaklar içerir.

Öğrenme kaynakları kısa insan hakları eğitim filmleri, yazılı kaynaklar, grup alıştırmaları ve ilahiyat veya etik düşünme için kaynaklar içerir. Temel kaynaklarımız uzmanlarla diyalog ve çok farklı din veya inanç grupları referans alınarak geliştirildi.

Amaç

Öğrenme platformunun amacı tabandan tavana ve tavandan tabana herkes için din veya inanç özgürlüğü için sosyal, siyasal ve yasal bir kültür bina edilmesine katkıda bulunmaktır. İnsan hakları barış, istikrar ve kalkınmanın temelini oluşturur.

Kimler kullanabilir?

Öğrenme platform kaynakları çok çeşitli bağlamlar ve çok çeşitli aktörler için yararlı olacaktır. 

  • Parlamenterler, dışişleri bakanlığı görevlileri ve diplomatlar
  • Kamu politikalarını oluşturma ve uygulamakla sorumlu görevliler – polis, avukat ve hakimler gibi adalet sistemi görevlileri de dahil olmak üzere
  • Din veya inanç toplulukları önderleri
  • İlahiyat okulları gibi din önderlerinin yetiştirildiği merkezler
  • İnsan hakları, demokrasi, hukuk ve din çalışmaları çalışan / öğreten eğitim kurumları
  • Ciddi insan hakları ihlallerinin gerçekleştiği bağlamlarda çalışan STK çalışanları ve iş liderleri
  • İnsan hakları ve din veya inanç özgürlüğü kurumları çalışanları
  • Medya

Platformun arkasında kim var?

Din veya İnanç Özgürlüğü Öğrenme Platformu, Nordic Ecumenical Network on Freedom of Religion or Belief (NORFORB – Din veya İnanç Özgürlüğü Kuzey Ekümenik Network) inisiyatifi ve din veya inanç özgürlüğünü İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve BM Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 18. Maddesi’nde korunduğu şekliyle herkes için savunmayı amaçlayan bir dizi seküler ve inanç temelli  kurum ile işbirliği oluşumudur.

NORFORB Üyeleri:

Swedish Mission Council (İsveç Misyon Konseyi), Church of Sweden International Department (İsveç Kilisesi Uluslararası Bölümü), The Uniting Church in Sweden (İsveç’te Birleştirici Kilise), Danish Mission Council (Danimarka Misyon Konseyi), Danish Mission Council Development Department (Danimarka Misyon Konseyi Kalkınma Bölümü), The Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark (Danimarka Müjdeci Lüteryen Kilisesi Uluslararası İlişkiler Konseyi), Christian Council of Norway (Norveç Hristiyan Konseyi), Church of Norway Council on Ecumenical Relations (Norveç Kilisesi Ekümenik İlişkiler Konseyi), Stefanus Alliance International (Uluslararası Stefanus Birliği), Finish Ecumenical Council (Finlandiya Ekümenik Konseyi), FELM.

Çekirdek ve Yardımcı ortaklarımız arasında World Council of Churches (Dünya Kiliseler Birliği), Swedish Foundation for Human Rights (İsveç İnsan Hakları Vakfı),  World Evangelical Alliance (Dünya Müjdeci Birliği) ve Christian Solidarity Worldwide (Küresel Hristiyan Dayanışması), International Human and Ethical Union (Uluslarararası İnsani ve Etik Birlik), Article 19, Forum 18, Religious Freedom and Business Foundation (Din Özgürlüğü ve İş Vakfı).

Bize katılın!

Kaynakları kullanın ve paylaşın

Öğrenme platformundaki kaynaklar bireylerin ve kurumların veya şirketlerin, herkes için din veya inanç özgürlüğü hakkında düşünme ve öğrenmeyi geliştirmek amacıyla kullanım için ücretsizdir. İzin gerektirmez.

Geri bildirim 

Kaynakları nasıl kullandığınız, nasıl karşılandığı ve neyi yararlı ve neyi yarasız bulduğunuz konusunda bize geri bildirimde bulunursanız çok seviniriz! Din veya inanç özgürlüğü konusunda burada bulmayı beklediğiniz fakat bulamadığınız kaynaklar veya konular var mı?

Bu topluluğa katılın 

Kurumunuz din veya inanç özgürlüğü konusunda başkalarına yardımcı olacak öğrenme kaynakları geliştirdi mi? Ya da din veya inanç özgürlüğünü tanıtma ve savunma konusunda başkalarına ilham kaynağı olabilecek iyi örnekler veya vak’a çalışmaları var mı? 

Eğitmen Ağı 

Din veya inanç özgürlüğü konusunda eğitim veriyor musunuz? Veya bu kaynakları kaynaklarınız arasına katmak ister misiniz? Din veya İnanç Özgürlüğü Öğrenme Platformu, din veya inanç özgürlüğü eğitmelerinden oluşan uluslararası, dinler-arası bir ağ oluşturmak istemektedir.

Bize info@forb-learning.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Related Articles

Back to top button