Arşivİnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

Din ve İnanç Özgürlüğünün Geliştirilmesi ve Korunmasına ilişkin Yol Gösterici İlkeler

Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Kurulu 24 Haziran 2013 tarihinde Din veya İnanç Özgürlüğünün Geliştirilmesi ve Korunmasına ilişkin Yol Gösterici İlkeleri kabul etti. Yol Gösterici İlkeler Avrupa Birliği’nin Dış Eylem Servisi ve insan hakları politikalarında kullanılmak üzere hazırlandı. Dokümanın amacı AB personeli ve üye ülke personeli için üçüncü ülkelerle ilişkilerinde  uygulamada kullanabilecekleri rehber ilkeler sağlamak. Buna göre AB’nin üzerinde durması gereken konular şöyle özetlenebilir:

  • din veya inancı temel alan şiddet eylemlerine karşı mücadele etmek
  • ifade özgürlüğünü destekleme;
  • çeşitlilik ve hoşgörüye saygıyı desteklemek;
  • doğrudan ve dolaylı ayrımcılıkla mücadele etmek; özellikle ayrımcı olmayan mevzuat uygulayarak;
  • bireylerin dinlerini değiştirme ve din veya inancını terk etme özgürlüğünü desteklemek;
  • din veya inancı açıklama hakkını desteklemek;
  • bireysel davalara destek de dahil olmak üzere, insan hakları savunucularını desteklemek ve korumak;
  • dini kurumlar, belirli bir inancı benimsemeyen ve felsefi kurumlar da dahil olmak üzere sivil toplumu desteklemek ve ilişki kurmak.

Yerel düzeyde AB misyonları izleme, değerlendirme ve raporlamadan sorumlu olacak.  Gerektiği takdirde AB ve Üye Ülkeler üçüncü ülkelere düzenledikleri resmi ziyaretlerde din veya inanç özgürlüğünü savunmalıdır.  Hükümetler arası düzeyde ise AB, Birleşmiş Milletler düzeyinde aktif olarak katılımını sürdürecektir.  Uygulamada ise, AB Yol Gösterici İlkeleri insan hakları savunucularının projelerine mali destek verilmesini, özellikle kapasite artırımı ve arabuluculuk eğitim projelerinin desteklenmesini öngörüyor.

_________________________________________________________________________________________телеграмм слишком много попытоккак можно записаться в инстаграмекнр авто

Başa dön tuşu