İnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

Din Dersi Muafiyetine Belge Şartı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün 3 Şubat’ta illere gönderdiği yazıyla azınlık okulları hariç, nüfus cüzdanında din hanesi boş bırakılan ya da Hıristiyanlık ile Musevilik dışında herhangi bir dine mensup olan öğrenciler, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi almak zorunda.

Zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ile ilgili tartışmalar devam ederken, anne ya da babasından biri Hıristiyan veya Musevi olan ve nüfus cüzdanında din hanesi boş bırakılan öğrencilerin de bu dersi almak zorunda olduğu ortaya çıktı. Eski sistemde anne ya da babasından biri Hıristiyan veya Musevi olan öğrenciler din dersinden muaf olabiliyordu. Bunun için anne ya da babanın nüfus cüzdanında yazan din hanesini göstermek yeterliydi. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 3 Şubat 2015’te valiliklere gönderilen yazıya göre sistem değişti. Artık azınlık okulları dışında kalan ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin nüfus cüzdanındaki din hanesine Hıristiyan ya da Musevi olduğunun yazılması gerekiyor. Başka bir dine mensup olsa ya da kimliğindeki din hanesi boş bırakılsa bile öğrenci din kültürü ve ahlak bilgisi dersini almak zorunda kalıyor.

Çocuğu bir özel okulda 4’üncü sınıf öğrencisi olan baba A.M. Hıristiyan, eşi ise Müslüman. Çocuklarının 18 yaşını doldurduktan sonra hangi dini seçeceğine kendisi karar vermesi için nüfus cüzdanında din hanesini boş bıraktıklarını belirten baba, yeni uygulamayla ilgili yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ben Hıristiyanım, eşim Müslüman. Biz çocuğumuzun kimlikteki din hanesini boş bıraktık, din konusunun ileride kendisinin vereceği bir karar olduğunu düşünüyoruz. Şimdiye kadar çocuğumuzun din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf olması için benim kendi kimliğimde yazan din hanesini göstermem yeterli oluyordu. Oysa din dersi muafiyetiyle ilgili uygulama değiştirilmiş. Bakanlık’tan 3 Şubat’ta gönderilen yazıya göre öğrencinin din hanesi boş ise veya Hıristiyanlık ya da Museviliğin dışında herhangi bir din yazıyorsa din kültürü ve ahlak bilgisi dersini almak zorunda kalacak. Şu anda çocuğum bu dersten muaf ama muafiyetinin devam etmesi için mecburen nüfus cüzdanında din hanesine Hıristiyan yazdırmak zorunda kalacağım ya da çocuğum din kültürü ve ahlak bilgisi dersini alacak. Okul idaresi ile görüştük ama onların yapabileceği fazla bir şey yok. Ayrıca sadece Hıristiyan ve Musevi olan öğrenciler muaf tutuluyor, Türkiye’de birçok başka din mensubu insanlar var. Bunlar da din dersini zorunlu olarak almak zorunda bırakılıyor. Aslında yanlış bir uygulama çünkü belki çocuğum ileride Müslüman olmak isteyecek ama ben şimdi nüfus cüzdanına Hıristiyan yazdıracağım.”

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 3 Şubat 2015’te illere gönderilen ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Muafiyeti’ konulu yazıda şu ifadelere yer verildi:
“Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 24. maddesinde ‘… Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlıdır’ deniliyor. Bu çerçevede Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu’nun ilgi (a) kararında ‘… azınlık okulları dışında kalan ilk ve ortaöğretim okullarımızda öğrenim gören T.C. uyruklu Hıristiyanlık ve Musevilik dinlerine mensup öğrencilerin; bu dinlerden birine mensup olduklarını belgelendirmeleri kaydıyla, din kültürü ve ahlak bilgisi dersine girmelerinin zorunlu olmadığı… belirtiliyor. Bu karar, içeriğinde de belirtildiği üzere azınlık okulları dışındaki ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğretim gören T.C uyruklu Hıristiyan ve Musevi öğrencileri kapsıyor. Dolayısıyla Hıristiyanlık ve Musevilik dışındaki diğer dinlere mensup veya herhangi bir dine inanmayan öğrencilerin din kültürü ve ahlak bilgisi dersini okumalarının zorunlu olduğu belirtiliyor.”

Related Articles

Back to top button