Arşivİnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

Danıştay’dan emsal Din Dersi Kararı / Court of Cassation Decides on Religion Lessons

04.07.2013, Bugün

Summary in English below.

Yerel mahkemenin bir öğrencinin talebi üzerine verdiği ‘Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muafiyet’ kararını değerlendiren Danıştay 8. Dairesi, emsal bir karar verdi…

Danıştay, ilk ve orta dereceli okullarda okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin yeni müfredatla din dersi niteliği taşımadığına hükmetti. Samsun 1. İdare Mahkemesi’nin, bir vatandaşın din kültürü ve ahlak bilgisi dersindenmuaf tutulması yönündeki kararını Danıştay 8. Dairesi temyiz başvurusu üzerine bozdu. AİHM’in 2007’deki kararına atıf yapan Danıştay, müfredatın rasyonel ve nesnel olduğunu belirtti. Danıştay, dersin din dersi değil, ‘kültür ve ahlak dersi’ olduğuna hükmetti. Anadolu Lisesi’nde okuyan 9. sınıf öğrencisi bir vatandaş 2009’da, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf tutulmak için Samsun 1. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, öğrencinin dersten muaf tutulmasına karar verdi.

Danıştay, yerel mahkemenin kararını, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin yeni müfredatı ile din dersi niteliği taşımadığı gerekçesiyle bozdu. Oybirliğiyle alınan kararda, dersin Anayasa’nın 24.maddesinde zorunlu ders olarak yer alan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin nesnel ve rasyonel bir öğretimdersi olduğunu belirtti. Kararda, ‘herhangi bir tarikat ya da mezhebin esas alınmadığı, dinlerin birleştiriciliğinin anlatıldığı’ belirtilerek, “İslamile ilgili bilgilerde Kur’an ve Hz.Muhammed (sav) merkezli olarak birleştirici bir yol izlendiği” kaydedildi.

Müfredat dinsel çeşitliliğe uymalı

AİHM’nin 2007’de verdiği ‘Hasan ve Eylem Zengin Kararı’na atıfta bulunan Danıştay, AİHM’nin başvuru tarihindeki müfredat programının Türkiye’de hâkim olan dinsel çeşitliliğe uygun şekilde düzeltilmesini istediği hatırlatıldı. Yeni müfredatın 2007-2008 yılında yürürlüğe girdiği ifade edilirken ‘herhangi bir dini yorum veya pozitif ayrımcılığa yer verilmediğinin’ altı çizildi. Kararda, dersin Anayasa’nın 24. maddesine uygun olarak din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi yapılmakta olduğu dile getirildi.

Habere ulaşmak için tıklayınız.

Summary

The Turkish Court of Cassation ruled that the Religious Culture and Moral Instruction lessons were not religion lessons, thus overturning the Samsun 1rst Administrative Court’s decision  that the applicant parent’s child had a right to be exempted from the lessons because they were instruction in a particular religion. The Court of Cassation referred to the 2007 judgment of the European Court of Human Rights recalling that the curricula at that time did not reflect the diversity of the population. The Court of Cassation, however, held that with its new curricula the lessons no longer constituted instruction in a particular religion.

________________________________________________________________________________________

 Работа SMM-менеджеромубратьphysical access control definition

Related Articles

Back to top button