İnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

Danıştay’dan Avukatlar İçin Başörtülü Fotoğrafa Onay

Danıştay, avukatların baro levhasına kayıt için "başı açık" fotoğraf vereceklerine ilişkin Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin yürütmesini oy birliği ile durdurdu.

Danıştay 8. Dairesi, baro levhasına yazılmak için yaptığı başvuru reddedilen başörtülü bir avukatın açtığı dava üzerine, avukatların baro levhasına kayıt için “başı açık” fotoğraf vereceklerine ilişkin Türkiye Barolar Birliği (TBB) Avukatlık Kanunu Yönetmeliği‘nin yürütmesini oy birliği ile durdurdu.

Danıştay 8. Dairesi’nin gerekçeli kararında, yönetmeliğin dokuzuncu maddesinin birinci fıkrasında, avukatların ruhsatnameye yapıştırılmak üzere başı açık fotoğraf vermesinin öngörüldüğü hatırlatıldı.

Gerekçede Avukatlık Kanunu’nda ruhsatnamelerde kullanılacak fotoğraflara ilişkin bir belirleme yapılmadığı ancak ruhsatnamelerin tek tip bastırılıp düzenlenmesi gerektiği belirtilerek, ruhsatnamelerde kadınların kullanacağı fotoğraflarda başın açık olacağına yönelik düzenlemeler yapılmasının Kanunun amacını aşan bir uygulama olacağı ifade edildi.

Avukatlığın sunulan hizmet açısından bir kamu hizmeti, mesleki faaliyet olarak ise serbest meslek olduğubelirtilen gerekçede, mesleğin kendine özgü kuralları bulunduğundan, avukatların Anayasa’da yapılan kamu görevlisi tanımı içinde değerlendirilmediği belirtildi.
Gerekçede, resmi belge niteliğindeki avukatlık ruhsatnamesine yapıştırılacak fotoğrafın, kişinin özelliklerini belirtecek nitelik taşıması, sahibinin kolayca tanınmasını sağlayacak şekilde olması, tanınmayı zorlaştıracak hiç bir unsuru taşımaması gerektiği ifade edildi.

Davacı avukat Baro levhasına yazılma istemiyle Konya Barosuna başvurmuş ve talebi kabul edilmişti. Karar onay için TBB’ye gönderilmiş ama TBB Yönetim Kurulu, vukatın baro levhasına yazılma kararının uygun olmadığına karar vermişti ve karar Adalet Bakanlığı tarafından onanmıştı.

Talebi reddedilen avukat, Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı kararları ile Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 9. Maddesi’nin 1. fıkrasında yer alan “başı açık” ibaresinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açmıştı.

Related Articles

Back to top button