Arşivİnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

Çok Kültürlü Yaşamda Süryaniler Sempozyumu / Syriacs in Multi-Cultural Living Symposium

22.03.2012, Suryaniler.com

Summary in English below.

23 Mart 2012 Cuma günü İstanbul’da Çok Kültürlü Yaşamda Süryaniler konulu sempozyum düzenleniyor. Avrupa Süryani Birliği ve Turabdin Süryani Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen sempozyumda Süryanilere ait sorunlar masaya yatırılacak ve kamuoyunun dikkati çekilmeye çalışılacak. Sempozyum programı aşağıdaki gibidir;

Açılış Konuşmaları Saat 09.00
Erol DORA, Mardin Milletvekili
Peter VAN DER BLOEMEN, Hollanda Büyükelçisi Siyasi İşler Birinci Sekreteri
Tuma ÇELİK, Avrupa Süryaniler Birliği

Belgesel Gösterimi Saat 10.00
Çok Kültürlü Yaşamda Süryaniler ve Mülkiyet Hakkı

1. Oturum Saat 11.00
Moderatör: 
Tuma ÇELİK
Muzaffer İRİS
, “Azınlık kavramı, Lozan ve Süryani okulları”
Ahmet TAŞĞIN, “Var Yoklar Arasında Süryaniler”
Vercihan ZİFLİAN, “Süryani Toplumu Midyat-Mardin ve Mor Gabriel’den İbaret Olmamalı”
Abdurrahim ÖZMEN, “Mülk-Adalaet-Din: Mülküne Yeniden Malik Olmaya dair Süryani Öyküleri”
Öğlen Yemeği Saat 12.30

2. Oturum Saat 14.00


Moderatör: 
Evgil TÜRKER
İsmail BEŞİKÇİ
, “İttihat ve Terakki’nin Osmanlı İmparatorluğu’nu Türk Etnisi Etrafında Yeniden
Organize Etme Projesi”
Yavuz ÖNEN, “Bir Arada Yaşamak; Midyat’ta Süryaniler”
Davut VERGİLİ, “Kadastro Çalışmaları ve Süryanilerin Topraksızlaştırılması”
Ramazan ERGİN, “19. yüzyılda Köyde Kalan ve Zorla Göç Ettirilen Ailelerin Günümüz İlişki
Biçimi”
3. Oturum Saat 15.30

Moderatör: Davut VERGİLİ
Suavi AYDIN
, “20. Yüzyılın Başında Tur Abdin bölgesinde Aşiret-Cemaat ilişkileri bağlamında
Süryaniler”
Orhan MİROĞLU, “Kurbanla Oynamak”
Suphi AKSOY, “Süryaniler ve Diğer Halklarla İlişkileri”
Sait ÇETİNOĞLU, “Mardin’de Mülkiyetin El Değiştirmesi”
Şabo BOYACI, “Süryaniler’in Geleceği ve Çok Kültürlü Yaşam”
4. Oturum Saat 17.00


Tuma ÇELİK, “Tartışma ve Değerlendirme”
 

Kapanış: Saat 18.00

Yer: Cezayir Lokantası; Hayriye Cad. No 12, Galatasaray-Beyoğlu 34425 İstanbul 

Habere ulaşmak için tıklayın.

Summary

On 23 March 2012, a Symposium will be held on Syriacs in Turkey and Multi-Cultural Living. Four sessions will be held on Minorities, the Lausanne and Syriac schools, The Displacement Project in the Ottoman Empire, Syriacs in the context of Tribe-Community Relations in Tur Abdin at the beginning of the 20th Century and Discussions.

Place: Cezayir Lokantası; Hayriye Cad. No 12, Galatasaray-Beyoğlu 34425 İstanbul  

________________________________________________________________________________________

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu