İnanç Özgürlüğüyle İlgili Haberler

Cemevleri İbadethane mi Oluyor?

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, verdiği yasa teklifiyle Cemevlerinin resmi olarak da ibadethane statüsüne erişmesini talep etti.

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, verdiği yasa teklifiyle Cemevlerinin resmi olarak da ibadethane statüsüne erişmesini talep etti. “CHP’nin sadece son seçimde değil, yıllardan beridir zaten ibadethane olan Cemevlerinin yasal statüye kavuşması için çalışmalar yaptığını” belirten Erkek, “Bu Aleviler için pozitif ayrımcılık değildir. Bir hak teslimidir. Hem de evrensel insan haklarının gereğidir” dedi. MHP ve HDP de 7 Haziran seçimleri öncesi Cemevlerinin resmi olarak ibadethane olmasına yeşil ışık yakmıştı.

Yasa teklifinin gerekçesinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 18. maddesindeki “Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır” hükmünü temel alan Erkek, benzer biçimde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 25 Kasım 1981 tarihinde kabul edilen “Din veya İnanca Dayalı Her Türlü Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılığın Kaldırılması Bildirisi”ne de atıf yaptı.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 1982 Anayasası ve AİHM kararlarına da yasa teklifinin gerekçesinde değinen Erkek, kapsayıcı bir düzenleme öngörüyor. CHP’li Vekil, yasa teklifinin gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

“Alevi yurttaşlarımızın inanç ve ibadetlerini yerine getirdiği Cemevlerinin bir ibadet yeri olarak tanınmaması; Anayasanın gerek 24. maddesine ve gerekse 90. maddesine aykırı olduğu gibi, iç hukukumuzun üstünde yer alan insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelere de aykırıdır. Cemevlerinin yasal statüsünün belirlenmesi yoluyla yaşanan sorunlarına çözüm getirilmesi ve mevzuatımızda yer alan ve içeriği muğlak olan ‘ibadethane’, ‘ibadet yeri’ ve ‘mabed’ ifadelerinden ‘Cami, Mescit, Cemevi, Kilise ve Sinagogların’ anlaşılması yoluyla muğlaklığın giderilmesi zarureti doğmuştur.

MHP VE HDP DESTEK VERİRSE OLUR

Mevzuatımızda bugüne kadar yapılan düzenlemelerde ‘ibadethane’, ‘ibadet yeri’ ve ‘mabed’ ifadeleri bir açıklık taşımadığı için Alevilerin ibadet yeri olan Cemevlerinin idare tarafından bu statünün dışında tutulduğu görülmektedir. Uygulamada doğan bu sorunun önüne geçebilmek amacıyla İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi hazırlanmıştır.

Hazırlanan yasa teklifi ile mevzuatımızda yer alan ‘ibadethane’, ‘ibadet yeri’ ve ‘mabed’ ifadelerinden; ‘Cami, Mescit, Cemevi, Kilise ve Sinagogların’ anlaşılması ve bu yolla kavram kargaşasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerde geçen ‘ibadethane’, ‘ibadet yeri’ ve ‘mabed’ ifadeleri, hazırlanan yasa teklifinin yasalaşmasından sonra, en geç 4 ay içinde ‘Cami, Mescit, Cemevi, Kilise ve Sinagoglar’ olarak değiştirerek, ülkemizin de onayladığı uluslararası sözleşmelerde yer alan ‘düşünce, vicdan ve din özgürlüğü’ hakkının yaşama geçirilmesi ve Alevilerin yıllardır uğradığı mağduriyetin giderilmesi amaçlanmaktadır.”

MHP ve HDP de 7 Haziran seçimleri öncesi Cemevlerinin resmi olarak ibadethane olmasına yeşil ışık yakmıştı. Zira bu üç parti istediği takdirde bu yasa teklifi kabul edilerek, Cemevleri yasal bir statüye kavuşabilir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu