Kütüphane

 • SKA’lar bağlamında din veya İnanç özgürlüğünün ve cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi

  Din veya inanç özgürlüğü ile toplumsal cinsiyet eşitliği arasındaki ilişkiye dair giriş niteliği taşıyan ve bu hak alanlarını sürdürülebilir kalkınma amaçları (SKA’lar) bağlamında inceleyen Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü raporu, Dr. Marie Juul Petersen tarafından kaleme alındı. İnanç Özgürlüğü Girişimi’nin Türkçeye…

  Devamını Oku
 • “Dinsel Duyguların Aşağılanması” Kıskacında İfade Özgürlüğü

  Bu yazıda, liberal hukukun kabullerinin ifade özgürlüğü ve din özgürlüğü çatışması bağlamında kendi içindeki tutarlılığını sorgulayacağım. Bunu yaparken de çubuğu ifade özgürlüğü lehine bükecek, bu bükmeye normatif ve felsefi dayanaklar sunmaya çalışacağım. Bu çerçevede önce (1) iki özgürlük hakkında genel…

  Devamını Oku
 • DKAB dersleri ve muafiyet mekanizması

  İnanç Özgürlüğü Girişimi Proje Koordinatörü Dr. Mine Yıldırım tarafından yazılan, ‘Türkiye’de Zorunlu Din Eğitimi: Din Kültürü Ahlak Bilgisi Dersi ve Kitapları Hakkında İnsan Hakları Temelli Bir Değerlendirme’ raporu yayımlandı. Rapor, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) ve Norveç Helsinki Komitesi…

  Devamını Oku
 • ‘Türkiye’de Zorunlu Din Eğitimi’ raporu yayımlandı

  Rapor, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) ve Norveç Helsinki Komitesi (NHC) iş birliğiyle yürütülen ve Hollanda Büyükelçiliği MATRA programı tarafından desteklenen, ‘Türkiye Eğitim Sisteminde Çoğulculuğu ve Din ve İnanç Özgürlüğünü Destekleme’ projesi kapsamında hazırlandı. Rapor, Din Kültürü Ahlak Bilgisi…

  Devamını Oku
 • İfade özgürlüğü ve nefret söylemi arasında: Rabat Eylem Planı

  2011 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (İHYK) birçok ülkede, uluslararası insan hakları hukukunu temel alan ulusal, ırksal ya da dinsel nefreti teşvik etme konusunda uzman çalıştayları düzenledi. Bu çalıştaylar sırasında uzmanlar kendi bölgelerindeki durumu değerlendirdi ve nefretin körüklenmesine…

  Devamını Oku
 • BM Özel Raportörü: Antisemitizm din veya İnanç özgürlüğü önünde ciddi bir engel

  Birleşmiş Milletler (BM) Din veya İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü Dr. Ahmed Shaheed tarafından din veya inanca dayalı ayrımcılığa dikkat çekmek ve antisemitizmle mücadele etmek amacıyla 2019’da hazırlanan raporda antisemitizm, “demokrasi için zehirli” bir tehdit olarak nitelendiriliyor. Antisemitizm temelli olayların birçok…

  Devamını Oku
 • AGİT: Nefret suçu kayıtlarının yetersiz olması, çoğu zaman mağdurların görünmez olmasına neden oluyor

  AGİT bölgesindeki devletlerde yaşanan nefret suçu olayları ile ilgili istatistiki ve niteliksel bilgileri içeren “2019 Nefret Suçu Raporu”nda, AGİT’in 39 katılımcı devletinin sunduğu resmi veriler yer alıyor. Ayrıca rapor, 148 sivil toplum kuruluşu tarafından iletilen, 45 katılımcı ülkede yaşanan nefret…

  Devamını Oku
 • ECRI’dan, üye devletlere Müslümanlara karşı ayrımcılıkla mücadele çağrısı

  Komisyon tarafından hazırlanan tavsiye metninde, Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin kılavuz ilkelerle, hükümetlere farkındalığı ve hoşgörüyü teşvik edebilecek pratik tavsiyeler sağlanıyor. Avrupa’da gittikçe artan İslam karşıtlığı ve Müslümanlara yönelik ayrımcılığa dikkat çeken ECRI, hükümetlerin din özgürlüğünü desteklemesi ve…

  Devamını Oku
 • İnanç Özgürlüğü Öğrenme Platformu Artık Türkçe Kaynaklar da Sunuyor

  Din veya İnanç Özgürlüğü Öğrenme Platformu, din veya inanç özgürlüğü hakkında bilgi edinmek, fikir yürütmek ve bu özgürlüğü herkes için geliştirmek amacıyla bireylere, topluluklara ve karar alma mercilerine yardımcı olacak kaynaklar sunuyor. Platformda hem bireysel çalışmalara, hem de grup eğitimlerine yönelik kaynaklar yer…

  Devamını Oku
 • Mahkemeden “Zorunlu Din Dersi Eşitlik İlkesine Aykırı” Kararı

  İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin ‘din dersinin eşitlik ilkesine aykırı’ olduğu yönündeki kararı kesinleşti. Veli Selnur Aysever ve avukat Özge Demir, kesinleşme kararını bianet’e değerlendirdi. Üsküdar’daki İTÜ Geliştirme Vakfı Beylerbeyi İlkokulu 4. sınıf öğrencisi velisi Selnur Aysever, çocuğunun zorunlu din dersinden…

  Devamını Oku
Back to top button