Kaynaklar > Eğitim Materyali >

Kitapçık: Düşünce, Din veya İnanç Özgürlüğü Hakkı Nedir? – Kapsamı ve Sınırları

Eğitim Materyali

Kitapçık uluslararası hukuka göre düşünce, vicdan, din veya inanç özgürlüğü hakkının kapsamı ve meşru sınırlamaları hakkında bilgi vermektedir. Amaç, düşünce, vicdan, din veya inanç özgürlüğü hakkıyla ilgili konuları düşünürken veya değerlendi­rirken bunlarla ilgili hukuki standartların göz önünde bulundurularak değerlendirilmesine katkı sağlamak­tır.